Avtalsvillkor och blanketter

Företag betalar en årlig avgift för abonnemang på GS1 Företagsprefix. Avgiftens storlek beror på företagets omsättning. Eftersom avgiften baseras på senast deklarerade omsättning, kan den ändras från år till år.

Beställning

Genom att beställa ett abonnemang på ett GS1 Företagsprefix blir du kund till GS1 Sweden och får tillgång till alla delar i GS1-systemet. 

Beställ abonnemang på GS1 Företagsprefix

MyGS1

Gå till MyGS1 för avtal, fakturor och kontaktpersoner för ditt företag.

Uppsägning

Observera att eventuell uppsägning ska ske skriftligen. Använd uppsägningsblanketten nedan och skicka den till kundservice@gs1.se eller brevledes till 

GS1 Sweden AB

Västra Järnvägsgatan 15, 12th floor
Box 1178, SE-111 91 Stockholm
Sweden

Överlåtelse av prefix eller tjänst

Vid överlåtelse av ett prefix/tjänst debiteras mottagaren en administrativ överlåtelseavgift med 400 SEK per prefix eller tjänst.

GS1 Företagsprefix Senast ändrad
Avtalsvillkor (pdf) 2019-01-08
Beställning (pdf) 2019-01-08
Uppsägning (pdf) 2019-01-08
Överlåtelse (pdf) 2018-05-24