Vad vi gör

GS1:s standarder berättar historien om dina varor. När varan tillverkades, vad den innehåller och hur varan har transporterats.

Dagens konsumenter har tillgång till många informationskanaler. Med GS1:s standarder är företagen bättre rustade för att möta konsumenternas ökade krav på mer och bättre information.

Spårbarhet och säkerhet bidrar till trygghet

Tillsammans med våra användare utvecklar vi standarder för att ge produkter, tjänster och platser över hela världen en unik identitet, samla in data om dessa och sen dela den informationen inom och mellan affärssystem. Resultatet är bättre effektivitet i värdekedjan, produktsäkerhet och spårbarhet. Det gynnar även företagens slutkonsumenter som efterlyser rätt och relevant information.

 

GS1:s standarder används idag bland annat inom dagligvaruhandel, foodservice, sjukvård, bygg, transport och logistik.

Nästan 12 000 företag och organisationer i olika branscher är idag kunder till GS1 Sweden.”