Vinster och besparingar till miljardbelopp

2016-07-06

Validoos tjänster ger kunder miljardvinster. Det visar en nyligen framtagen rapport från Accenture.

Accenture har undersökt vilken påverkan Validoos tjänster har på möjligheterna till omsättningsökning respektive kostnadsbesparing för företag på leverantörssidan inom dagligvarubranschen, och resultaten som visas i rapporten är enastående: den beräknade potentialen till omsättningsökning för leverantörsföretag uppgår till 1-3 procent av omsättningen medan kostnadsbesparingarna blir ännu större – upp till 5 procent av omsättningen. Omräknat i pengar handlar det om 2,5 miljarder kronor i omsättningsökning och 1,5 miljarder kronor i minskade kostnader – årligen.

Att Validoos tjänster underlättar för våra kunder vet vi sedan länge, men det är roligt att nu också kunna visa på de ekonomiska fördelarna, säger Bo Raattamaa, vd för GS1 och Validoo.

- De här ekonomiska vinsterna som rapporten visar är mycket intressanta och ger vid handen att potentialen är mycket stor. Att Validoos tjänster underlättar för våra kunder vet vi sedan länge, men det är roligt att nu också kunna visa på de ekonomiska fördelarna, säger Bo Raattamaa, vd för GS1 och Validoo.

Tilltagande komplexitet

Ett skäl till att så stora vinster finns att göra genom att använda sig av Validoo är den tilltagande komplexiteten inom, och de ökande kraven på, korrekt digital information i samspelet mellan olika aktörer i kedjan produktion-leverans-butik-konsument. Där finns flera faktorer att ta hänsyn till, inklusive mer påtagligt konsumentintresse för spårbarhet och ökade lagkrav exempelvis från EU.
- Vinsterna som rapporten visar på gäller för idag, ska vi vara medvetna om. Framöver, när den digitala sidan av handeln växer ytterligare, kommer siffrorna öka dramatiskt inte minst mot bakgrund av det ökade informationsbehov som följer av denna utveckling. Det är en anledning så god som någon att använda sig av Validoos tjänster, säger Bo Raattamaa.