Triss i generaldirektörer fick spårbarhetsdemo

2016-05-17

Den 11 maj fick tre livsmedelsbutiker besök av generaldirektörerna för Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Tillväxtverket. Syftet var att synliggöra dagligvaruhandelns arbete och framtida behov kring spårbarhet, livsmedelskontroll, märkning och avfallshantering.

Från vänster: Stefan Norberg, Färskvaruchef ICA, Mats Ovegård, Kvalitetschef ICA, Annica Sohlström, Generaldirektör Livsmedelsverket, Gunilla Nordlöf, Generaldirektör Tillväxtverket, Leif Denneberg, Generaldirektör Jordbruksverket, Mats Larsson, ICA-handlare Maxi Lindhagen

Besöket var en del i myndigheternas samarbete "Förenklingsresan" som ska leda fram till en gemensam handlingsplan för livsmedelsindustrins utveckling, tillväxt och export. På ICA Maxi Lindhagen fick besökarna en rundvandring för att se hur det praktiskt arbetas med digitalisering och spårbarhet samt på vilka sätt det kan vara till nytta för hela värdekedjan ända fram till slutkonsument. För arrangemanget stod Axfood, Coop, ICA och GS1.

ICA Maxi Lindhagen har 40 000 artiklar i sortimentet och butiken servar årligen 32 000 kunder. ICA-handlare Mats Larsson ser många möjligheter med att införa system för att säkra produkternas ursprung och på så vis öka konsumenternas förtroende för varorna i butiken.

Hållbara lösningar

– De här systemen existerar redan idag, men företagen behöver få hjälp med digitalisering. Vi behöver lösningar som är gränsöverskridande, skalbara, hållbara över tid och enkla att använda för konsumenten, säger Bo Raattamaa, vd på GS1.

Informationen som registreras är till nytta för hela varuflödeskedjan ända fram till konsumenten, som med ett enkelt smartphone-klick kan ta del av data som exempelvis var djuret är uppfött, bäst-före-datum, batch-nummer och recept.

– Du får information om produkten i realtid och det öppnar för stora möjligheter. Ett exempel är snabbare återkallelser av defekta produkter, berättar Martin Hörberg, spårbarhets- & förpackningsspecialist på ICA.

Martin Hörberg från ICA demonstrerar spårbarhet

Annica Sohlström, generaldirektör på Livsmedelsverket, tror att en av utmaningarna ligger i hur man ska få med konsumenterna, medan Jordbruksverkets generaldirektör, Leif Denneberg betonar vikten av en tydlig gränssättning för att konsumenterna inte ska få för mycket information.

Leif Denneberg nämner vidare att ett av uppdragen som Jordbruksverket driver tillsammans med Livsmedelsverket handlar just om att verka för digitalisering i livsmedelskedjan. Öppen data kan hjälpa konsumenter att göra medvetna val och på ett enklare sätt få information om vad deras mat innehåller. Här kommer branschen och andra aktörer inom livsmedelsindustrin att involveras och en första rapport till regeringen kommer finnas tillgänglig under hösten 2016.