Svenska kommande versionsuppdateringar för GS1 Artikelinformation 2017

2017-04-20

Under året kommer uppdateringar göras av GS1:s standard för Artikelinformation. I maj görs en mindre uppdatering som kommer att påverka ett fåtal. I november genomförs en något större uppdatering.

3.1.2.1

8 Maj 2017

Den 8/5 kommer en mindre svensk versionsuppdatering av GS1 Artikelinformation ske.

 • Åtta svenska termnamn för djurfoder kommer att ändras.
 • GPC version december-2016 släpps till produktion.
 • T4200 Allmän synlighetstidpunkt kommer att tas bort från svensk implementering.
 • Inga nya termer, tvingande fält eller valideringsregler kommer att införas.
 • Inga schemaförändringar

Ovan nämnda förändringar medför att aktuell svensk versionsuppdatering 3.1.2.1 kommer att ha en låg påverkansgrad för befintliga system. De ändringar som rekommenderas kommer beröra vissa användargränssnitt.

 

3.1.3          

4 November 2017

 • 12 nya termer införs i den svenska versionsuppdateringen som även kommer att inkludera ett antal nya kodlistor.
  • Bland annat termer för hantera:
   • EUs spårbarhetsförordning för fisk
   • Olika egenskaper som berör förpackningar tex olika förslutningsegenskaper.
   • Lösning för att kunna hantera olika alternativa klassificeringssystem
 • Skapa punktformat kort marknadsbudskap lämpat för online-system.
 • Förändringar i schemat som berör 16 befintliga termer i den svenska implementeringen i version 3.1.2.1. Ingen migrering av data är aktuell.
 • 206 nya och modifierade GDSN-regler.
 • Ett 35-tal nya svenska valideringsregler.

GS1 Sweden rekommenderar alla systemleverantörer och övriga systemägare att uppdatera förändringar enligt kommande specifikationer. Dessa kommer att publiceras på GS1 hemsida inom kort.