Standard uppdaterad till GDSN-release 3.1.8

2019-05-15

I helgen uppdaterades standarden för Artikelinformation med ett lyckosamt resultat. Vi har nu gått över till GDSN-version 3.1.8.

I samband med denna release uppdaterades även de svenska specifikationerna. Se uppdaterade dokument via länken: Gällande specifikationer. (Scrolla längst ner på sidan Teknisk dokumentation)

Användargruppen för Artikelinformation har beslutat att gå över till GS1 in Europes lösning för information kring djurfoder. Det innebär att fyra nya termer har lagts till för svensk implementering samt att nio termer gällande djurfodersinformation har tagits tas bort. I Handledningen finns det exempel på hur termerna kan användas.

Tre termer för att kunna specificera produktegenskaper har implementerats, T4265 Produktegenskapsklass kod, T4266 Produktegenskap kod samt T4267 Produktegenskap värde. Med dessa nya termer så kan information om öl anges, dels IBU – International Bittering Unit och dels ölstil. Se Handledningen för exempel på hur termerna ska användas.

Utöver detta har ett antal koder lagts till i befintliga kodlistor. För kodlista T0148 Pant för returnerbar förpackning så har en 0:a lagts till för samtliga koder.

Gällande valideringsregler så har nya globala och svenska regler införts.

I release 3.1.8 har ett antal termer tas bort, se ändringshistorik i inledningen av Handledningen. Beslut om vilka termer som ska tas bort är fattat i användargrupp för Artikelinformation i juni 2018.

Det finns även termer som fått nya termnamn i samband med releasen, det är förtydligande eller förbättrade översättningar från engelska som genomförs. Detta för att användaren bättre ska förstå vilken typ av information som ska anges för respektive term.

För frågor kring release 3.1.8 kontakta kundservice@gs1.se

Hälsningar

GS1 Sweden