Spårbarhetsvision för dagligvarubranschen

2019-02-15

GS1 Branschråd dagligvaror jobbade under 2018 med en spårbarhetsvision för den svenska dagligvarubranschen. Målet var att sätta grunden för en gemensam lägsta nivå kring spårbarhet som ska vara användbar och rimlig att samarbeta kring.


En vision formulerades med riktlinjen att varje part sedan själva väljer hur de använder spårbarhetsdata och med vilka den egna informationen delas.

 

Vision:

Varje part i dagligvarubranschens värdekedja delar spårbarhetsdata i realtid, på ett sätt som stödjer affärsrelationen och grundar sig på global GS1-standard”

Med hjälp ett gemensamt ramverk kan det bli enklare att bland annat:

  • Förekomma krav från myndigheter
  • Förekomma konsumentens behov
  • Underlätta prioriteringar
  • Driva utveckling istället för att följa
  • Effektivisera och optimera logistiklösningar
  • Vid behov dela spårbarhetsinformation

Branschrådet har presenterat Visionen för GS1 Sweden AB styrelse som består av representanter från dagligvaruhandeln och dagligvaruleverantörerna och de stöttar initiativet. Under våren jobbar vi vidare med att underlätta för branschen att hitta lösningar för att komma närmare visionen.

Här hittar ni Visionen för Spårbarhet.

Mer information om GS1:s lösningar för spårbarhet

Vill du veta mer om GS1:s standarder som stödjer spårbarhet är du välkommen att kontakta Fredrik Holmström