Spårbarhet för belysningsarmaturer – ett lokalt problem med en internationell lösning

2018-03-09

Hur vet man vilken armatur som sitter i vilken stolpe, när belysningen kan vara tiotals år gammal och det finns tusentals ljuspunkter i en region? Med en gemensam standard för artikelinformation är det fullt möjligt, menar Peter Johansson, Key Account Manager på belysningsföretaget Schréder.

Peter Johansson lyfter fram Stockholms stad som ett exempel. Med omkring 150 000 ljuspunkter av många olika varianter och fabrikat kan det vara svårt att veta exakt vilken armatur som sitter i varje stolpe, särskilt många år efter leverans.

– Som leverantör har man ett långtgående produktägaransvar och inom Schréder har vi en tydlig struktur med artikelnummer som vi arbetat fram under många år. Men vid kundanpassningar som avviker från standard kan artikelinformationen bli ett problem i kommunikationen mellan olika affärssystem. Vi vill ha en standard med artikelnummer som fungerar för alla länder, alla kontinenter och alla fabriker. Målet är att ha en tydlig struktur som förenklar användningen av våra produkter för våra beställare över hela världen.

Utmaningen nu är att få leverantörer och beställare att arbeta utifrån samma globala standard för att identifiera produkter och ha korrekt artikelinformation om dessa. I GS1:s användargrupp ”Artikelinformation för belysningsartiklar” har man samlat ett flertal leverantörer och stora beställare för att diskutera lösningar för framtiden.

Vi vill eliminera risken för felbeställningar” — Peter Johansson, Key Account Manager, Schréder

– Huvudsyftet är att det ska vara tydligt för både tillverkaren och beställaren vad det är för produkt som offereras och levereras. Då kan man i framtiden exempelvis veta vilka dioder, vilken milliamperestyrka, spridningsvinkel och ljusfärg det var som levererades. Om en armatur går sönder ska man kunna ersätta den med en exakt likadan, eller åtminstone så nära som möjligt.

Peter Johansson betonar vikten av de samverkansregler som GS1 Sweden har ställt upp för samarbetet. Det är högst frivilligt att vara med i samordningen av artikelinformationen och som leverantör blir man inte missgynnad om man inte är med. Samtidigt tror han att beställare tycker det är enklare att jobba med leverantörer som använder samma standard i sina system.

 – Om det är enklare att nyttja Schréder tror vi att fler kommer att göra det. Spårbarhet och transparens hjälper kunden att beställa rätt produkt vid varje repeat-order, vilket sparar tid och kostnader och eliminerar onödiga transporter. Det här arbetet är bara i startgroparna för något som kan bli riktigt stort, summerar han entusiastiskt.