Prisjustering 2015

2014-11-05

För 2015 genomförs en prisjustering. Priserna på abonnemang hos GS1 höjs med 3 procent. Dessutom görs mindre justeringar för enstaka nummer där nya prisklasser införs för företag med högre omsättning.

Skälet till prisjusteringen är personalkostnadsutvecklingen relaterad både till kollektivavtal och statliga beslut.