OpenPEPPOL och GS1 tecknar samförståndsavtal för att skapa fler fördelar för sina användare

2019-04-24

OpenPEPPOL OCH GS1 har tecknat ett samförståndsavtal om att samarbeta för att ytterligare förenkla elektronisk handel för sina användare.

André Hoddevik, Secretary General OpenPEPPOL AISBL and Miguel Lopera, President and CEO of GS1.

André Hoddevik, generalsekreterare OpenPEPPOL AISBL och Miguel Lopera, vd och koncernchef GS1.


OpenPEPPOL och GS1 är två neutrala aktörer som båda spelar en viktig roll när det gäller att förenkla och effektivisera elektronisk handel mellan organisationer över hela världen.

För att skapa ytterligare fördelar för användarna kommer OpenPEPPOL och GS1 att gå in i ett djupare samarbete i syfte att dela teknisk expertis och gemensamt genomföra aktiviteter i de områden där deras respektive lösningar överlappar varandra.

– I och med samförståndsavtalet kan vi tillsammans utforska och diskutera användningen av GS1-identifieringsnycklar och GS1 EDI-standarder i PEPPOL samt användningen av PEPPOL:s tjänster för GS1-användare. Vi ser fram emot ett närmare samarbete med OpenPEPPOL till förmån för alla GS1:s användare, säger Miguel Lopera, vd och koncernchef för globala GS1.

För GS1 Swedens användare öppnar samarbetet för att de som idag använder GS1-identifierare i PEPPOL ska kunna göra så även i fortsättningen. En annan förhoppning är att företag som på grund av myndighetskrav använder PEPPOL för handel med offentlig sektor, och använder ESAP (GS1:s affärsprocesser för elektronisk handel) för handel med andra företag ska kunna arbeta på samma sätt med alla sina kunder och leverantörer – något som markant skulle öka effektiviteten.

Samförståndsavtalet (Memorandum of Understanding) löper initialt över en tvåårsperiod med årliga utvärderingar, och fortsätter sedan vid ömsesidigt samtycke.

Läs pressmeddelandet här

 

Om OpenPEPPOL
OpenPEPPOL är en icke-vinstdrivande organisation som förvaltar och vidareutvecklar tjänsten PEPPOL (Pan-European Public Procurement On-Line). PEPPOL är ett europeiskt nätverk för att göra elektronisk handel inom offentlig sektor enklare, bland annat genom att det är lätt att ansluta nya affärspartners och hantera meddelanden mellan olika lösningar. PEPPOL är öppet för alla och finns snart etablerat i hela Europa.

Om GS1
GS1 är en icke vinstdrivande organisation som utvecklar globala standarder för att förbättra effektiviteten, säkerheten och synligheten i distributionskedjan, både i fysiska och digitala kanaler. Vi gör det möjligt för små och stora företag att identifiera, märka och dela information. Eftersom GS1 är en global organisation skapar vi ett gemensamt språk som stöder system och processer över hela världen. GS1 Sweden är en del av GS1.