Ökade krav på spårbarhet leder till uppdateringar i standarden

2017-06-14

Affärsutmaningarna vad gäller spårbarhetslösningar ökar i antal och i komplexitet. Det är bakgrunden till att GS1 tillsammans med våra användare har initierat en uppdatering av GS1 Global Traceability Standard. En version 2 (GTS2), som även den kommer att vara global och spänna över många branscher, beräknas vara klar under hösten 2017.

Myndigheter, leverantörer, köpare, konsumenter och patienter behöver alla ha snabb, korrekt och fullständig spårbarhetsinformation. Som till exempel var, när och hur varan har producerats, under vilka omständigheter, hur den har transporterats samt vad den innehåller. Dessa frågor är drivkrafter för ökad transparens mellan affärspartners och med kunder. Samtidigt som det kommer krav från myndigheter om ökad säkerhet inom matproduktion, etisk upphandling och hållbar produktion. Därför arbetar nu GS1 tillsammans med användarna för att ta fram en uppdatering av GS1 Global Traceability Standard. Arbetet beräknas vara klart under hösten 2017

Karolin Catela, GS1

”Det är väldigt roligt att så många av våra kunder i Sverige har engagerat sig i spårbarhetsfrågor. Det är väldigt tydligt att de ser och månar om nyttorna av att ha en fungerande process för spårbarhet.”, säger Karolin Catela, Spårbarbetsexpert, GS1 Sweden

Målet är att på ett enkelt och effektivt sätt stödja olika branscher att utvärdera affärsutmaningar med hjälp av ett tydligt ramverk och att kunna välja rätt GS1 komponenter för att kunna lösa sina utmaningar.

GS1 Global Traceability Standard 2 gör det möjligt att bättre nyttja de tekniska framsteg som gjorts sedan 2006, då den ursprungliga publiceringen av GS1 Global Traceability Standard genomfördes. Bland annat kommer det finnas möjlighet att bygga bättre händelse- och datainformationssystem.

GS1 Global Tracebility Standard 2 kommer att fungera som en bas för att skapa, designa och implementera spårbarhetssystem baserade på gemensamma standarder. Det kommer att vara ett dokument som hjälper till att kommunicera komplexa ämnen på ett mer lättförståeligt sätt, både för personer som inte är insatta i spårbarhet eller GS1:s standarder och för experter.