Ökad hållbarhet i byggbranschen när Svenskt Trä väljer GTIN för identifikation

2019-08-23

Just nu är organisationen Svenskt Trä mitt inne i ett arbete med att digitalisera all produktinformation. Arbetet initierades av ett tidigare beslut att verka för att GS1-artikelnummer (GTIN) ska bli den globalt gemensamma identifikationen för alla byggprodukter.

Mathias Fridholm

Som för många andra branscher finns ett behov för Svenskt Träs medlemmar att digitalt kunna identifiera varje produkt som används i byggprocessen.

Dels för att digital information om produkter underlättar utbyte av information mellan olika databaser, men en annan viktig aspekt är att det blir lättare att se ett byggnadsverks miljöpåverkan. Bygger du ett hus i trä till exempel kan du genom att använda digitaliserade databaser redan på ritningsstadiet se vilket CO2-avtryck byggnaden kommer att få, säger Mathias Fridholm, direktör på Svenskt Trä.


   
 Mathias Fridholm. Foto: Björn Leijon

Mathias Fridholm ser även möjligheten att öka kunskapen kring olika materials miljöpåverkan:
Vi arbetar med ett material som binder koldioxid, börjar vi bygga mer i trä skulle det innebära en positiv påverkan på klimatet. Digitaliseringen kommer göra det lättare att visa på träets fördelar jämfört med andra material.


Vill införa en standardisering på global nivå

Svenskt Trä verkar också för en standardiserad global metod för att identifiera byggprodukter just för att kunna möta framtida krav på spårbarhet och hållbarhet. Genom att använda GTIN går det att identifiera varje byggprodukt vilket ökar spårbarheten och möjligheten att bygga hållbart då det blir lättare att återanvända och återvinna produkter.

Digitaliseringsarbetet påbörjades i september 2018 och målet är att senast 2020 ha genomfört processanalyser som stöder en tillämpning av GS1-standarder inom bygg.

Läs mer om Svenskt Träs digitaliseringsarbete (pdf)

 

GTIN (Global Trade Item Number) används av företag för att identifiera produkter, förpackningar och tjänster med ett unikt artikelnummer. GS1 är den globala organisationen som utfärdar GTIN.