Nytt branschöverskridande samarbete om spårbarhet

2015-05-12

GS1 har nu startat en ny användargrupp för spårbarhet. Syftet är att uppdatera dagens branschöverskridande standard för spårbarhet för en ännu effektivare och säkrare global handel. Den 23 april hölls det första mötet i Stockholm. 

Karolin Catela, spårbarhetsansvarig på GS1

– GS1 har redan idag en fungerande standard för spårbarhet, GS1 Global Traceability Standard (GTS), som gör det möjligt för företag att införa spårbarhet för varor genom hela tillverknings- och distributionskedjan. Nu tar vi nästa steg för att utveckla och anpassa standarden för att följa utvecklingen samt kraven från marknaden exempelvis ursprungsmärkning, säger Karolin Catela, spårbarhetsansvarig på GS1.

Syftet med användargruppen är att specificera användarnas krav på en global standard för spårbarhet och få deras syn på hur de vill arbeta framåt med spårbarhet. I dagsläget består gruppen av representanter från dagligvaruhandel, kemteknik, hälsa och sjukvård, bygg- och träindustri, storhushåll, transport, och detaljhandeln. Huvudmålen är att uppnå en bredare och bättre användning av GS1:s standard. 

– Vi vill förenkla spårbarhetsarbetet för våra användare och behöver deras syn på hur det bör fungera. Vi ser att det har utvecklats ett flertal system för spårbarhet som inte fungerar tillsammans, samtidigt som intresset för spårbarhet ökar bland både producenter, grossister och konsumenter. Därför är det viktigt att vi gemensamt arbetar fram standarder och lösningar för alla led i värdekedjan – också globalt.

Skärpta EU-krav

Successivt skärps nu också EU-kraven för spårbarhet. Ett färskt exempel från den 1 april är den nya förordningen om krav på ursprungsmärkning av kött från gris, får och fågel där GS1:s standarder för spårbarhet gör det möjligt att presentera informationen på ett mer säkert sätt.

– Vi planerar för att starta upp tester under 2015. I dem kommer GS1:s verktygslåda av standarder för spårbarhet att ingå.

Fördelarna med en gemensam standard är stora, menar Karolin Catela.

– Den globala handeln ökar snabbt och för att den ska fungera smidigt och säkert behövs ett gemensamt tydligt och enkelt språk för att utväxla information. GS1:standard är också ett bra verktyg för att enkelt kunna uppnå de olika lagkraven för spårbarhet och göra hanteringen effektivare med minskade kostnader som följd. Inte minst innebär den förbättringar för konsumenter som snabbt till exempel vill veta om tyget i skjortan är framtaget på ett etiskt och hållbart sätt, säger hon, och fortsätter: 

– Utvecklingen av en ny generation av digital teknik för spårning, i kombination med de snabba framstegen inom smartphones, gör det nu lättare för konsumenter att omedelbart spåra varifrån en produkt kommer innan de köper. Eftersom denna teknik blir mer etablerad i samhället kommer det att leda till en punkt där det kommer att finnas en förväntan att alla produkter har information om deras ursprung.

Intresset för spårbarhet är stort och många företag har det högt upp på agendan, säger hon.

– Samtidigt ser vi att det finns ett behov av vägledning. Därför kommer vi inom användargruppen bland annat att ta fram guider för att företagen enkelt och effektivt ska kunna implementera.

Nöjda deltagare

Martin Hörberg, förpacknings- och spårbarhetsansvarig på Ica

En av deltagarna i användargruppen är Martin Hörberg, förpacknings- och spårbarhetsansvarig på Ica. Han är mycket nöjd.

– Jag tyckte att det var ett bra och konstruktivt första möte och det är bra att arbetet har kommit igång. Eftersom jag jobbar med spårbarhet på ICA så har jag under en längre tid efterlyst en användargrupp för spårbarhet inom GS1 Sweden, säger han.

Från leverantörssidan deltog bland andra Lotta Elmér, ansvarig för märknings- och lagstiftningsfrågor på Atria Scandinavia. Också hon anser att det är bra att användargruppen kommit till.

– Jag tycker att det var ett bra möte där vi bland annat fick se ett mycket intressant exempel på ett spårbarhetssystem som spårade råvaror från gård till bord. Spårbarhet är ett komplext område som involverar många aktörer, därför är det viktigt att gemensamt diskutera dessa frågor. GS1 är en bra plattform för denna typ av diskussion, säger hon.

Spårbarhet är ett komplext område som involverar många aktörer, därför är det viktigt att gemensamt diskutera dessa frågor. GS1 är en bra plattform för denna typ av diskussion. ” — Lotta Elmér, Ansvarig för märkning- och lagstiftningsfrågor på Atria Scandinavia

De finns fortfarande plats för fler medlemmar i användargruppen. Vill ditt företag medverka? Kontakta då Karolin Catela: 08 50 10 10 53, eller via epost: karolin.catela@gs1.se

Läs mer om GS1:s användargrupper