Nya Karolinska Solna inför GS1-märkning

2014-09-23

När den första leveransen av medicinteknisk utrustning anländer till Nya Karolinska Solna, NKS, i september kommer den att vara försedd men GS1-märkning för spårbarhet. Systemet förbättrar bland annat patientsäkerheten och ger en bättre kontroll över sjukhusets utrustning. 


NKS ingår i en av de största satsningarna på hälso- och sjukvård någonsin i Stockholms län och omfattar 630 vårdrum. "Patienten först" är projektets ledord – all planering av sjukhuset utgår ifrån vad som är bäst för patienten.

– Målet med GS1-märkningen är att vi för varje patient - vid varje enskilt vårdtillfälle - ska kunna följa att allt hanterats på rätt sätt; vad som hände med patienten den dagen, vilken behandling som gavs och vilken utrustning och vilka förbrukningsartiklar som användes, säger Björn Huzell, på NKS.
Vårdrum

NKS först i Stockholmsregionen

Märkningen sker genom att NKS:s samtliga leverantörer förser utrustningen med etiketter som kan avläsas elektroniskt. NKS kommer sen att använda sig av Radio Frequency Identification, RFID, för att effektivt kunna följa sjukhusets utrustning och patienthjälpmedel.

– Det ger oss även en bra överblick över utrustning och patienthjälpmedel som följer med patienter som förs över till andra sjukhus eller som får fortsatt vård i hemmet.

NKS är det första sjukhuset i Stockholmsregionen som inför systemet med märkning av medicinsk utrustning.

– Vi ser många fördelar och driver de här frågorna i de samarbetsforum vi deltar i. Det är ju inget lagkrav i Sverige ännu, men mycket talar för att det kommer att bli det, säger Björn Huzell.