Nya EU-krav på ursprungsmärkning av kött – GS1 kan hjälpa

2015-04-02

Från den 1 april 2015 måste kött från gris, får, get och fågel märkas med vilket land djuret är uppfött och slaktat i. Detta enligt en ny förordning från EU. GS1:s standarder gör det möjligt att fånga och dela den informationen.  - Det är jättebra att GS1:s standarder finns. Märkningen blir mycket enklare när det finns ett enda system att använda sig av, säger Annelie Lundell, kvalitetsansvarig på Scan.

På kött från gris, får, get och fågel måste det framgå var djuret är uppfött och slaktat. Men det finns inget krav att ange i vilket land djuret föddes. På nötkött däremot måste det stå i vilket land djuret föddes. Reglerna för ursprungsmärkning av nötkött skiljer sig alltså från reglerna för gris, får, get och fågel.

GS1 standarder gör det möjligt att i fysisk märkning på förpackningarna, i form av exempelvis streckkoder fånga information om produkten och i det här fallet vilket land djuret är uppfött och slaktat i. Den här möjligheten har sedan en längre tid funnits tillgänglig i GS1-standarden.

Och i det sammanhanget vill Annelie Lundell särskilt lyfta fram nyttan med GS1-standarden, också för slutkonsumenten. 
- Att arbeta med ett enda system gör processerna både säkrare och mer effektiva. Man kan som slutkonsument vara trygg i att man vet vad det är man handlar, samtidigt som en effektivare process för produktion, leverans och hantering håller priserna nere. Jag vill påstå att det här är enda sättet att nå framgång, säger Annelie Lundell.

Karolin Catela- Att även andra köttslag får samma krav är naturligt då vi under senaste åren har läst om fler uppmärksammade incidenter där produktens ursprung inte stämmer. Det gör inte minst att vi konsumenter blir mer uppmärksamma, medvetna och kräsna eftersom rätt ska vara rätt. Har jag valt att handla produkter från ett land vill jag veta med säkerhet att det kommer från det land som anges på förpackningen. GS1:s standarder för spårbarhet möjliggör att förmedla den här informationen på ett mer säkert sätt, säger Karolin Catela, spårbarhetsansvarig på GS1.

Även på Scan ser man ett förändrat beteende hos slutkonsumenterna. Annelie Lundell stämmer in i att det finns en allt större efterfrågan på information om exempelvis ursprung.

- Det gör ju att vi också ser ett större intresse hos butikerna, säger hon.