Cecilia Strokirk ny sektoransvarig för Transport & logistik

2016-09-19

- Digitaliseringen har tagit fart och vi på GS1 ligger i framkanten. GS1 har varit ledande hela vägen och det kommer vi fortsätta att vara. Det säger Cecilia Strokirk som nu tagit över som sektoransvarig för Transport & Logistik på GS1 Sweden. Hon har en gedigen bakgrund på området, bland annat från transportbranschen med lastbilsgods och flygfrakt samt Silf (Sveriges inköps- och logistikförbund) där hon arbetade i närmare åtta år med certifieringsprogram inom Supply Chain Management och Logistik på europeisk nivå. Cecilia har varit med och utvecklat tjänster inom logistik och supply chain management i både Sverige och globalt.

Cecilia Strokirk (till vänster) tar över som sektoransvarig för Transport & logistik efter Mia Lenman. På bilden går de igenom stationen Transportera i GS1 Sweden Concept Centre

I augusti i år tog hon över stafettpinnen från Mia Lenman, som ägnat många år åt att etablera GS1 som en viktig aktör inom transport och logistik. Det arbetet kommer Cecilia Strokirk ha som grund för sitt jobb, men hon har också en egen agenda.
- Jag har en tydlig vision för vad jag vill uppnå här på GS1. Tre nyckelord är digitalisering, globalisering och hållbarhet. Inget nytt för GS1, men vi måste med våra kunskaper hjälpa branschen att anamma det nya sättet att se och approchera världen och verksamheter, säger Cecilia Strokirk. Hon fortsätter:
- Digitaliseringens potential är fantastisk. Med sina nya funktioner möjliggör digitaliseringen säkrare leveranskontroller och spårbarhet i realtid på en tidigare aldrig skådad detaljnivå, vilket kommer alla till godo – från producenter till slutkonsumenter. Just realtidsaspekten är viktig eftersom det handlar om att se och kunna agera omedelbart. Visibilitet och flexibilitet hänger ihop – du kan vara flexibel när du har insyn och förstår.

Digitaliseringens potential är fantastisk” — Cecilia Strokirk, Sektoransvarig Transport & logistik

Långa distanser skapar utmaningar

Digitaliseringen kopplar Cecilia Strokirk självklart ihop med globaliseringen.
- Försörjningskedjor påverkas av globaliseringen och den geografiska spridningen av företag. Allt fler svenska företag har produktion eller export ute i världen. Men det medför också ökade risker i kedjan eftersom långa distanser skapar utmaningar och vissa svårigheter när det gäller kontroll. Här blir informationsdelning, samarbete och synlighet allt viktigare.

Hon utvecklar resonemanget till att omfatta e-handel.
- Här ser man tydligt hur allt hänger ihop. Globaliseringen och digitaliseringen skapar förutsättningar för e-handel där konsumenterna har höga krav på snabba och säkra leveranser. Och det kopplar ju tillbaka till behoven jag ser kring leveranskontroll och spårbarhet.
- När e-handeln ökar så ökar antalet små paket som skickas. En sådan utveckling betyder att standarder som GS1 erbjuder blir allt viktigare när olika aktörer ska skicka och ta emot paket runt om i världen.

Hållbarhet måste vara en del av verksamheten

Hållbarhet är ett annat ord som Cecilia Strokirk gärna lyfter fram.
- Mycket snabbt har hållbarhet blivit en alldeles självklar del av all kommersiell verksamhet. Du kan idag knappast lyckas med att driva ett företag inom exempelvis handel utan att ha med hållbarhetsaspekten som en del av affärsidén. Ditt företag riskerar i så fall att snabbt bli utkonkurrerat av andra aktörer som tänker smartare kring hållbarhet.

Och frågan om hållbarhet, påpekar Cecilia Strokirk, influerar i allra högsta grad det arbete som GS1 bedriver på området transport och logistik.
- Hela flödeskedjan påverkas av den här utvecklingen. Alla transportalternativ måste väga in hållbarhet som en del i sin verksamhet vilket vi kan hjälpa till med. Ett exempel på detta är den standard, som kallas EPCIS och visar spårbarhet i realtid.

Att föra ut kunskap om GS1:s standarder i kombination med tekniker är ett av de områden där GS1 måste jobba hårt för att öka kännedomen om de möjligheter som finns, menar Cecilia Strokirk.
- Här kan vi hjälpa våra befintliga kunder och utöka kundfloran med att bli än mer effektiva i hela supply chain-flödet. Genom bättre kontroll kan eventuella avvikelser stävjas. Dessutom kan vi säkra kostnadsbesparingar, mäta KPI:er i realtid och ge relevanta förutsättningar för hållbarhet inom transport och logistik.  
- Alla som hanterar varor behöver transport och logistik, därför passar GS1 för både näringsliv och offentlig sektor. Och vi vill ge alla samma möjlighet att känna till vad vi erbjuder.