Ny ISO-standard förespråkar GS1-systemet för patientidentifiering

2014-09-23

Nyligen lanserade International Organization for Standardization, ISO, en ny standard för automatisk identifiering av patienter och vårdgivare. GS1-systemet matchar de krav som ställs i den nya standarden och rekommenderas därför av ISO. Systemet ger säkrare vård samtidigt som den personliga integriteten skyddas. 

Den nya standarden, ISO/TS 18530:2014, är resultat av ett samarbete mellan flera globala organisationer. Den utgår från Världshälsoorganisationens rekommendationer som identifierat och prioriterat en rad lösningar för att öka patientsäkerhet. Direktiven rekommenderar en unik identifiering av patienter och förespråkar automatisk läsning av patientdata med hjälp av till exempel streckkoder.

Patientens fem rättigheter

Alice Mukaru, Business Manager Strategic Projects på GS1, säger att GS1-systemet uppfyller alla krav som ställs på en hög patientsäkerhet.

Alice Mukaru– Vårt system bygger på att säkra fem kriterier för patientidentifiering, som också gör att det uppfyller de krav som den nya ISO-standarden förespråkar. Det handlar om att säkerställa att det är rätt patient, rätt produkt, rätt dos som ges i rätt tid och behandlingen sker på rätt sätt, säger hon.

GS1 patientidentifiering bygger på scanning av ett patientarmband med en unik streckkod som sedan kopplas till patientjournalen. Informationen i streckkoden används för att koppla patienten till alla aktiviteter på sjukhuset, till exempel administrering av läkemedel, operation eller tester. Genom att länka samman patienten till rätt behandling minskar risken för felbehandling.

Det ger en mycket säkrare identifiering än till exempel användning av personnummer. Numret i streckkoden förses också med eget prefix som gör det helt unikt och omöjligt att förväxla med någonting annat.

– Det finns idag risk att den mänskliga faktorn förorsakar fel som kan få stora konsekvenser för patienterna. Med GS1-systemet kan den typen av risker minimeras, säger Alice Mukaru.