Ny arbetsgrupp ska förenkla handel med belysning

2014-11-06

I höstas startade GS1 Sweden en arbetsgrupp med representanter för belysningsbranschen för att ta fram en ny tillämpning av standarden för Artikelinformation. Initiativet är ett av flera exempel på hur GS1 kan hjälpa kunder att uppnå branschgemensamma överenskommelser för bättre informationshantering.

Runt omkring oss ersätts traditionella glödlampor i snabb takt med lysdioder, eller så kallad LED-belysning. Fördelarna är uppenbara. De nya ljuskällorna kostar visserligen mer att köpa in, men de räcker betydligt längre än sina föregångare och är dessutom betydligt mer energieffektiva.

Anders HedlundDet är också anledningen till att Trafikkontoret i Stockholm stad, som servar och administrerar uppemot 150 000 belysningsarmaturer har valt att gå över till den senaste tekniken. Men övergången har inte varit helt smärtfri, konstaterar Anders Hedlund, Belysningsingenjör/strateg på Trafikkontoret i Stockholm stad.

– Teknikutvecklingen är väldigt snabb, och det finns numera många olika versioner av varje produkt. När vi ska serva eller byta en produkt efter tio, femton år krävs det god dokumentation om vad som finns i anläggningen, säger han.

– Så är det inte i dag. Vi inte säkra på vad vi har fått levererat och installerat. Det gör att vi inte vet vad vi ska köpa in vid kompletteringar eller service. Kontrollen är inte tillräckligt bra, helt enkelt,

En bidragande orsak är att branschen – det vill säga producenter, grossister och brukare – i dag saknar gemensamma rutiner, arbetssätt och standarder för hanteringen av information om produkter.

– Alla lägger fokus på olika saker. Det kan vara artikelnumret, paketeringen, teknisk information, miljödata eller logistik. Dessvärre är artikelnummer är färskvara, och när de plockas bort är det svårt att få tag på ersättningsarmaturer eller vid service, komponenter med samma tekniska egenskaper. Hela branschen skulle må bra av att hantera sitt informationsflöde på ett mer enhetligt sätt.

Gemensam plattform

ArbetsgruppDet var också bakgrunden till att Anders Hedlund tidigare i år vände sig till GS1 Sweden med önskemålet om att starta en användargrupp för belysningsfrågor. Gruppen ”Artikelinformation för belysningsartiklar” som drog igång under hösten 2014 samlar i dag cirka 15 deltagare från bland annat trafikkontoren i Stockholms
och Göteborgs stad, Trafikverket, Falu kommun, SL (lokaltrafiken), Locum (vårdinrättningar) samt representanter för både tillverkare och grossister. Utgångspunkten är att de medverkande ska kunna enas om en gemensam syn på vad artikelinformation innebär inom belysningsbranschen, en gemensam plattform om man så vill, när de handlar med varandra.

Anders Hedlund:

– På det här sättet kan vi alla få en större förståelse för varandra. Det ökar också våra möjligheter att förenkla rutiner vid planeringen och inköp, hitta rätt ersättningsprodukter vid underhåll samt bli mer miljömedvetna.

Projektledare för användargruppen är Jenny Andersson från GS1 Sweden, som betonar att det är avgörande för slutresultatet att alla sidor får komma till tals.

Jenny Andersson– En bra blandning ger den bästa nyttan för samtliga, säger hon. Det är viktigt att olika infallsvinklar och affärskrav är representerade. Vi på GS1 är helt och hållet en neutral part, så att alla får samma möjlighet att påverka standarden.

Allt utvecklingsarbete är användardrivet, vilket innebär att det är företagen som driver utvecklingen och ser till att standarderna ger affärsnytta, konstaterar Jenny Andersson.

– Vårt mål är att bidra till lösningar som ger största möjliga affärsnytta för samtliga deltagare, säger hon. Vi utvecklar inte något om inte våra kunder har behov av det. Dessutom ger användargrupperna, förutom möjligheten att påverka standarder och processer, deltagarna inspiration, ökad kunskap och en bredare förståelse mellan affärspartners. Det gör att intresset för att delta i grupperna är stort.