Ny applikationsstandard från GS1 stärker säkerhet och effektivitet för järnvägsindustrin

2017-02-17

En ny applikationsstandard, Identification of Components and Parts in the Rail Industry – application standard, finns nu tillgänglig för alla aktörer inom järnväg som arbetar med underhåll, reparation och drift och som vill göra person- och godstransporter säkrare och bättre.

Med GS1 som samordnande organisation är det en grupp bestående av mer än 20 ledande järnvägsoperatörer, tillverkare och tjänsteaktörer som arbetat fram den nya standarden. Bland dessa finns Trafikverket, SJ, Deutche Bahn AG, Schweizeriche Bundesbahnen SBB, Siemens och Network Rail.

Den globala järnvägsindustrin står inför gemensamma utmaningar när det kommer till att förbättra processerna inom tillverkning och MRO (MRO ska utläsas Maintenance, Repair and Overhaul, det vill säga underhåll, reparation och översyn inom järnväg). Det som komplicerar befintliga processer är möjligheten att ha koll på delar och komponenter för att säkra interoperabilitet mellan olika aktörer och system.

Den nya applikationsstandarden innehåller detaljerad information om hur GS1:s globala standarder kan användas av olika aktörer inom tillverkning och MRO. Genom att använda exempelvis RFID-taggar och streckkoder på delar och komponenter går det att identifiera, märka och dela information.  
- Den här standarden innebär ett stort steg för järnvägsindustrin mot att automatisera sina MRO-processer och att kraftfullt förbättra säkerheten och effektiviteten, säger GS1:s globala koncernchef Miguel Lopera i ett uttalande.

Cecilia Strokirk, sektoransvarig för transport och logistik

Standarden ger alla branschaktörer bättre möjligheter att skapa högre servicegrad för sina kunder.
- GS1-standarden ger järnvägsindustrin ett gemensamt språk som underlättar och förbättrar kommunikationen mellan alla, såväl företag som produkter, genom hela supply chain, säger Cecilia Strokirk som är sektoransvarig för transport och logistik på GS1 Sweden.

 

Pressmeddelande från GS1 Global Office

Läs mer på vår hemsida