Ny användargrupp för Artikelinformation för alkoholhaltiga drycker

2017-02-08

GS1 kommer inom kort att starta en ny användargrupp för Artikelinformation för alkoholhaltiga drycker. Syftet är att samla branschaktörer för att inventera behov och affärskrav och utveckla artikelinformation för alkoholhaltiga drycker.

Användargruppen har till uppgift att specificera användarnas krav på en global standard för Artikelinformation och få deras syn på hur de vill arbeta framåt med standarden. Gruppen är tänkt att bestå av representanter från dryckesleverantörer, foodservice, distributörer och Systembolaget. Huvudmålen är att uppnå en bredare och bättre användning av GS1:s standard. 

Vill du vara med?

Den som ska vara med i gruppen bör vara insatt i det egna företagets processer och affärssystem, ha kunskap om företagets flöden kring produkter och information och ha mandat att föra företagets talan i användargruppen. Deltagaren ska också ha en position i företaget som möjliggör implementation av framtagna rekommendationer.

Vidare ska deltagaren ha möjlighet att lägga ner arbetstid på användargruppens arbete såsom närvaro på möten och tid att återkoppla internt. Aktivt deltagande på möten förutsätts liksom engagemang för de frågor som behandlas.

Deltagaren följer GS1 framtagna regler för samverkan.

Ett första möte är planerat i mars. Håll utkik för mer information.

Har du frågor eller vill anmäla intresse? Hör av dig till ansvariga Lena Grönlund på GS1.