Mindre uppdatering av GS1 Artikelinformation

2018-01-31

Artikelinformation 3.1.4

Den 10 februari 2018 kommer det genomföras en mindre GDSN-release, version 3.1.4. I samband med denna release kommer även de svenska specifikationerna att uppdateras. Se de uppdaterade dokumenten via länken:  Kommande specifikationer.

Handledning och Affärsdokumentsspecifikationen (ADS) uppdateras med tidigare rättelser som aviserats i version 3.1.3. I Handledningen införs tillämpningsföreskrifter för fisktermer och komponenter.

Se särskilt Ändringshistorik ADS Artikelinformation version 3.1.4 (pdf) och ändringshistoriken i Handledningen Handledning Artikelinformation version 3.1.4 (pdf).

I den svenska versionsuppdateringen 3.1.4 införs inga nya termer eller några nya svenska valideringsregler. Inga nya GDSN-regler införs som påverkar svensk implementering.

Validoo planerar att produktionssätta Validoo Item release 2018.1 kvällen den 12 februari 2018. Alla meddelanden kommer hanteras, och de fåtal meddelanden med nya GDSN-attribut, kommer att skickas om på nytt samma kväll.

GS1 Sweden/Validoo