Med din input gör vi nya Nummerupplysningen ännu bättre

2016-12-19

Snabbare, enklare, mer effektiv – så kan användarsynpunkterna om nya Nummerupplysningen sammanfattas. Men det som är bra kan alltid göras ännu bättre.

Sedan vi lanserade den nya Nummerupplysningen i november har den hunnit användas tusentals gånger. De första veckorna efter att den tagits i bruk lät vi en liten enkät finnas på sidan med Nummerupplysningen, där användare kunde lämna synpunkter på den nya sökfunktionen.

Svaren lät inte vänta på sig. På kort tid inkom ett stort antal kommentarer om hur den nya versionen av tjänsten fungerar, och av dessa var mer än 95 procent odelat positiva. Enklare, snabbare, mer effektiv, snyggare, mer överskådlig, känns säkrare – de positiva omdömena har varit många.

Enklare, snabbare, mer effektiv, snyggare, mer överskådlig, känns säkrare”

Men det har också framförts konkreta önskemål om förbättringar, vilket Deniss Dobrovolskis, som leder arbetet med Nummerupplysningen på GS1 Sweden, tagit fasta på.
- En sökning på företagsnamn kan ge upp till 20 träffar, vilket skapar en ganska lång lista att scrolla i. För att göra den träfflistan så överskådlig som möjligt har vi dolt den fördjupade informationen om bland annat kontaktuppgifter bakom ett plustecken som du måste klicka på. I den ursprungliga nya versionen hade vi också det upplägget på träfflistan vid sökningar på GLN, det vill säga att du var tvungen att klicka på plustecknet för att få hela informationen, förklarar Deniss Dobrovolskis och fortsätter:
- Men efter att användare efterfrågade att få den fullständiga informationen direkt valde vi att vända på det. Eftersom det vid en GLN-sökning bara kan bli en träff var det möjligt att lägga ut också namn och kontaktuppgifter utan att det blir en lång lista. Den förändringen är en klar förbättring och den hade vi kanske inte gjort utan alla kloka kommentarer från användarna.

Nu kommer en fortsatt utvärdering av de inkomna synpunkterna att göras och andra förbättringar kommer succesivt att ske under det kommande året.
- Vi ser att användare vill söka mer på just företagsnamn och vi kommer därför att jobba särskilt med att se till att den sökfunktionen vässas så att man kan få flera träffar när man söker på namn, säger Deniss Dobrovolskis.