Logistik & Transportmässan: "Samarbete och transparens främjar konkurrenskraften"

2016-11-28

Intresset var stort när GS1 medverkade vid årets Logistik & Transportmässa i Göteborg. GS1:s representanter tog plats både på scenerna och i montern med ett tydligt budskap: I en allt mer globalt integrerad och uppkopplad värld kan man inte nog understryka hur viktigt det är att ha ett gemensamt språk. Och då behövs de standarder som GS1 tillhandahåller.

En strid ström av intresserade besökare kom till GS1:s monter.

Räknat i både mässbesökare och konferensdeltagare var mässan större än någonsin tidigare, 3100 respektive 400 personer inklusive tunga namn som infrastrukturminister Anna Johansson, Volvo-koncernchefen Martin Lundstedt och Carl-Johan Hagman, Head of Shipping and Ferries på Stena AB, och Per Bondemark, ordförande för Näringslivets Transportråd och vice vd på SSAB.

"Vårt nummersystem är grunden för hela IoT"

Och några teman på såväl mässa som konferens var tydliga: IoT, e-handel och digitaliseringen. GS1:s tidigare vd Bo Raattamaa höll två mycket välbesökta föredrag på det öppna mässområdet, där han bland annat lyfte fram GS1:s koppling till IoT.

- Vi på GS1 står för språket som gör att olika saker, liksom alla aktörer i en supply chain, kan tala med varandra. Vårt nummersystem är grunden för hela IoT, alltså the Internet of Things. Vårt sätt att skapa unik identifiering av objekt, platser och transporter ger just det globala språk som behövs för kommunikation mellan saker och inom hela supply chain, säger han.

Spårbarhet i realtid var ett av de ämnen som Bo Raattamaa, fram till nyligen vd för GS1, lyfte fram i sina välbesökta föredrag.

Ett annat område som Bo Raattamaa belyste i sina föredrag var behovet av leveranskontroll och spårbarhet i realtid, ett behov som GS1 med den standard som kallas EPCIS är väl rustat att möta. Med EPCIS kan du på ett globalt standardiserat sätt skapa och dela realtidsinformation om alla händelser (Vad, När, Var och Varför) i ett transportflöde. Läs mer här om EPCIS
- I Sverige är vi effektiva om man räknar hur mycket logistikkostnaderna står för i förhållande till BNP. Vi har de lägsta kostnaderna i västvärlden. För att ta logistikeffektiviseringen till nästa nivå behöver vi finna metoder som gör att logistikkedjan kan effektiviseras som helhet. Med andra ord behöver flödena integreras både nationellt och internationellt. Där har våra lösningar med EPCIS en betydelsefull uppgift.

Spårbarhet med RFID-taggar på tågvagnarna

Ett besläktat område som Bo Raattamaa tog upp var projektet RFID in Rail. Trafikverket har låtit tågbolagen i Sverige använda RFID-taggar på tågvagnarna. Dessa innehåller vagnens identitet och läses av med sensorer utplacerade längs spåren. När som helst under en transport kan berörda intressenter se var godset i detalj befinner sig, vilket ger stora fördelar för allt ifrån effektiv logistik till exakthet vid exempelvis återkallelse av delar av en produkt.

I dag finns cirka 180 RFID-läsare utplacerade runt om i landet, och cirka 4000 fordon är taggade. Och stort intresse finns i andra europeiska länder med färdiga implementeringar i bland annat Finland, Danmark, Österrike, Schweiz, Tyskland och Frankrike.

E-handeln förändrar spelplanen

Paneldiskussion med representanter för bland andra Schenker, Postnord, Jollyroom och GS1.

Vidare är det idag tydligt att branschen står inför stora utmaningar när spelplanen förändras. Stora etablerade aktörer utmanas av nykomlingar inom e-handelsområdet där de senare hittar nya lösningar för leveransen till slutkonsumenterna. Cecilia Strokirk, Head of Transport & Logistics på GS1, deltog i panelen när ämnet avhandlades på mässans konferensdel. I likhet med Bo Raattamaa pekade hon på de stora fördelarna med EPCIS, det vill säga hur informationsdelning mellan olika transportaktörer öppnar upp för samarbete och transparens i syfte att skapa effektiv distribution.  
- Det här var något som väckte intresse från de allra flesta som lyssnade, så det är ingen tvekan om att vi är på rätt spår, säger Cecilia Strokirk.