Livsmedelsverket i möte med Svensk Dagligvaruhandel hos GS1

2016-10-06

Den 5 oktober hölls ett av Svensk Dagligvaruhandels (SvDH) återkommande möten med Livsmedelsverket hos GS1 i Stockholm. Mötet leddes av SvDH:s vd Karin Brynell och samlade deltagare från bland andra Coop, Axfood och Ica, samt Livsmedelsverket och SvDH.

Mötet på GS1, om hur standarder effektiviserar dagligvaruhandeln, samlade deltagare från bland andra Axfood, Ica och Coop, och leddes av Svensk Dagligvaruhandels vd Karin Brynell i mitten på bilden. Till vänster om sig har hon Livsmedelsverkets chef för livsmedelskontroll, Pertti Nordman.

 

Viktiga punkter på mötet var bland annat en genomgång av hur GS1:s standarder fungerar i dagligvaruhandeln och hur standarder effektiviserar densamma. Det gällde exempelvis betydelsen av informationen inom e-handel och handel i butik.

En av mötesdeltagarna var Pertti Nordman, chef för livsmedelskontroll på Livsmedelsverket.

Vilken betydelse har standarder för dagligvaruhandeln?
- Från vår sida ser vi standarder som att de bygger ett slags kontrollsystem för handeln, och det tycker vi är väldigt positivt, säger han.
- Vi som arbetar med offentlig kontroll får något att förhålla oss till och det är bra. Ju mer så att säga egenkontroll som branschen får, desto bättre är det för oss, till exempel när vi ska utveckla nya kontrollmetoder.

Han fortsätter:
- Det var därför intressant och spännande att få lära mig mer om vad ni på GS1 gör eftersom ni utför ett väldigt viktigt jobb.