LIF rekommenderar en övergång från NTIN till GTIN

2014-09-23

Patientsäkerheten och behovet av att i allt högre grad kunna presentera detaljerad information om läkemedelsartiklar gör att LIF under lång tid varit engagerade i hur de olika id-begrepp som används för läkemedel ska hanteras och användas. 

Karolina Antonov- När LIF i februari 2014 beslutade att rekommendera sina medlemmar att gå över
från NTIN till GTIN var det därför en viktig, och mycket rolig, milstolpe i detta arbete säger Karolina Antonov, chefsstrateg på LIF.

I mitten av 80-talet infördes streckkoder på alla läkemedelsförpackningar. Av olika anledningar beslutade de nordiska länderna att använda Nordic Trade Item Number, NTIN, som format för uppbyggnaden av id-begreppet i streckkoden, i stället för att använda GTIN, Global Trade Item Number, enligt standard. 

- Till en början var detta inte något problem, eftersom varunumret som är en del av NTIN på den tiden alltid var unikt per förpackning. Sedan dess har exempelvis krav på bipacksedlar i alla förpackningar och införande av parallellimport gjort att det i dagsläget kan finnas flera förpackningar med samma varunummer och därmed samma NTIN, säger Hans Andersson som är konsult på LIF. Hans, som kommer från Forefront Consulting, har arbetat inom läkemedelsområdet i 10 år med fokus på id-begrepp, serialisering och artikelinformation.

Hans AnderssonInsikten om behovet har funnits länge

- Redan när vi 2008 började arbeta med att skapa ett nytt svenskt produkt- och artikelregister i samband med omregleringen av apoteksmarknaden föddes insikten om behovet av att ta steget från NTIN till GTIN, säger Hans Andersson.

Sedan dess har LIF tillsammans med övriga intressenter i Sverige och i Norden diskuterat hur och när en övergång från NTIN till GTIN skulle kunna genomföras. Samtal fördes till en början på nationell nivå, och sedan 2010 även på nordisk nivå.

LIF:s rekommendation om en övergång från NTIN till GTIN publicerades i april och i början av juni bjöd LIF in sina medlemmar till ett frukostseminarium för att informera om NTIN och GTIN. Till detta seminarium böjds även övriga intressenters medlemmar in, inklusive Föreningen för generiska läkemedels och Läkemedelshandlarna som företräder parallellhandlarna.

Ska vara klart 2018

LIF kommer att stötta läkemedelsföretagen i arbetet med att införa GTIN.
- Men själva arbetet med förändringen får företagen själva stå för, säger Hans Andersson och fortsätter:
- Det är många faktorer som påverkar ett företags införande av GTIN, men planen är att GTIN ska vara fullt infört i början av 2018.

I oktober kommer Hans Andersson att vara en av föredragshållarna på Global GS1 Healthcare Conference i Köpenhamn, där han kommer att tala om arbetet med övergången från NTIN till GTIN.  

 

 

Fakta:

LIF är branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige med cirka 85 medlemsföretag. Tillsammans står LIF:s medlemmar som tillverkare av cirka 80 procent av alla läkemedel som säljs i Sverige.