Kortare ledtider och ökad leveranssäkerhet genom delning av korrekt parts- och kontaktinformation

2017-09-25

Webbverktyget GS1 Directory där du kan publicera kontaktinformation kopplat till dina GLN (GS1-lokaliseringsnummer) har relanserats i en ny, mer användarvänlig skepnad. Genom att publicera dina GLN i GS1 Directory, har dina affärspartners alltid tillgång till korrekt och uppdaterad information.

GLN används bland annat till att identifiera parter och leveransplatser. Istället för att skicka uppdateringar till alla dina partners, räcker det med att du publicerar och uppdaterar dina GLN i GS1 Directory så kan dina partners hämta upp informationen när de vill via GS1 Swedens Nummerupplysning. All information som publiceras i GS1 Directory är tillgänglig och sökbar i Nummerupplysningen.

Genom att ha uppdaterad kontaktinformation samlad på en plats minimeras risken för missförstånd och resulterar bland annat i kortare ledtider och ökad leveranssäkerhet.

Inom Västra Götalandsregionen (VGR) hanterar man drygt 30 förvaltningar av helt olika karaktärer. Administrationen av dessa innebär bland annat att arbeta med över 12 000 underleverantörer. I VGR's arbete blir logistiken vad gäller inköp, leveranser och transporter därför väldigt central.    

Kristina Bennhage, Västra Götalandsregionen

 - Det är av yttersta vikt att ha ett automatiserat flöde av information. Med GS1 Directory blir vi effektivare då vi och våra handelsparter kan förhålla oss till samma standard när vi delar kontaktinformation med varandra, säger Kristina Bennhage, Systemförvaltare på Västra Götalandsregionen.

Den uppgraderade och mer användarvänliga versionen av GS1 Directory är enklare och snabbare att arbeta i vilket gör tjänsten till ett effektivt arbetsverktyg i vardagen för handelsparter. GLN är en förutsättning för ett effektivt flöde av gods och information mellan handelsparter.

Läs mer om GS1 Directory

Läs mer om GLN