Kommande GDSN-release 3.1.8

2019-02-05

Den 11 maj 2019 kommer GDSN-release 3.1.8 att genomföras. I samband med denna release kommer även de svenska specifikationerna att uppdateras.

Se uppdaterade dokument via länken:  Kommande specifikationer. (Scrolla längst ner på sidan)

Användargruppen för Artikelinformation har beslutat att gå över till GS1 in EU:s rekommendation kring djurfoder. Det innebär att fyra nya termer kommer läggas till för svensk implementering samt att nio termer gällande djurfodersinformation kommer tas bort. I Handledningen finns det exempel på hur termerna kan användas.

Tre termer för att kunna specificera produktegenskaper kommer implementeras, T4265 Produktegenskapsklass kod, T4266 Produktegenskap kod samt T4267 Produktegenskap värde. Med dessa nya termer så kan information om öl anges, dels IBU – International Bittering Unit och dels ölstil. Se Handledningen för 3.1.8 för exempel på hur termerna ska användas.

Utöver detta kommer ett antal koder att läggas till. Vissa kodlistor har enbart uppdaterade GDSN-kodvärde, dvs kodlistorna används i Sverige men har inte översatts till svenska eftersom det inte funnits någon efterfrågan. Nya koder som efterfrågats av svenska kunder finns översatta till svenska däremot. Kodlistorna finns här.

För valideringsregler så kommer det nya svenska regler med anledning av nya termer som implementerades i 3.1.7 samt för de nya djurfoders- och produktegenskapstermerna i 3.1.8. Det finns även nya regler kopplad till T3798/T3799 Kompletterande artikelidentitet med anledning av borttaget av den specifika termen T0172 Leverantörens artikelnummer. Därutöver nya GDSN-regler.

Dokumentationen för svenska valideringsregler är inte klar. Detta publiceras fredagen den 15 februari.

I release 3.1.8 kommer ett antal termer tas bort, se ändringshistorik i inledningen av Handledningen.

Det finns även termer som får nya termnamn i samband med releasen, det är förtydligande eller förbättrade översättningar från engelska som genomförs. Detta för att användaren bättre ska förstå vilken typ av information som ska anges för respektive term.

Beslut om vilka termer som ska tas bort samt nya termnamn är fattat i användargrupp för Artikelinformation i juni 2018.

För frågor kring release 3.1.8 kontakta Lena Grönlund eller Henrik Stubbans.

Hälsningar

GS1 Sweden