Spårbarhet och hållbarhet är de viktigaste framtidstrenderna för GS1:s kunder

2019-04-08

Spårbarhet och hållbarhet är två viktiga trender att hålla ögonen på idag och i framtiden. Det framgår av rapporten ”Trend Research 2018-2019: Identifying opportunities for GS1 to address today’s industry challenges”.

Man med IR-glasögon framför en glasskärm med världskarta

Rapporten, som är framtagen av GS1 Innovation Board, identifierar och analyserar sju affärstrender och tekniska innovationer som förväntas få stor påverkan på alla aktörer i värdekedjan samt ger rekommendationer på hur GS1 kan stödja företag både idag och i framtiden. Två tydliga trender som identifierats är spårbarhet och hållbarhet.

Spårbarhet viktig för transparensen

Det finns ett starkt behov att utöka synligheten och effektiviteten i värdekedjan och att förbättra produktsäkerheten samtidigt som det finns lagkrav kring spårbarhet att förhålla sig till. Kraven på att kunna göra återkallelser har också ökat, och där är spårbarheten central för att effektivt kunna identifiera förorenad mat och snabbt få bort den från butikshyllorna. Dessutom gör konsumenters ökade intresse för maten de köper att varumärken och butikskedjor behöver hitta nya sätt att dela information om till exempel ursprung och ingredienser.

Hållbarhet – en global megatrend

Hållbarhet är en global megatrend som bland annat omfattar att minska svinn, optimera resursanvändning och hitta nya sätt att återvinna och återanvända förpackningar och produkter efter produktlivscykelns slut. Hållbarhet har varit på tal länge, men nu har det högre prioritet hos konsumenter vilket företag, varumärken och retailers behöver omfamna. Fortsatta ansträngningar för att minska plastavfall och matsvinn, förbättra bränsleeffektiviteten vid transporter och samtidigt säkra rättvisa arbetsförhållanden spelar idag en huvudroll i företagens strategier.

Läs mer om de här och ytterligare fem affärstrender som identifierats, vilka tekniska möjligheter som finns för att möta trenderna samt GS1 Innovation Boards rekommendationer på hur GS1 ska agera för att vara ett stöd för företag både idag och i framtiden.

                                             Ladda ner rapportenOm GS1 Innovaton Board

GS1 Innovaton Board är internationellt team med representanter från olika branscher med uppgift att för GS1:s räkning identifiera möjligheter att utveckla GS1:s basutbud av standarder, system och tjänster för att stödja förändringar som sker i olika branscher. 400 GS1-kunder från 80 länder har bidragit till rapporten.