GS1 Sweden stöttar digitala innovatörer i kampen mot covid-19

2020-04-06

Under helgen deltog över 5000 personer i Hack the Crisis – ett virtuellt hackathon med syfte att ta fram digitala innovationer i kampen mot covid-19 och dess följder. GS1 Sweden deltog som partner och bidrog även med expertis till deltagarna.

-Att dra nytta av den samlade innovationsförmågan som finns i vårt samhälle för att ta oss an de utmaningar som coronakrisen fört med sig känns både smart och viktigt. För oss var det därför självklart att bidra som partner till Hack the Crisis och stötta med vårt expertis inom standarder, säger Malin Gustavsson, CPO GS1 Sweden. 

Hack the Crisis genomfördes som ett digitalt event med deltagare från offentlig och privat sektor, akademiker och medborgare. Lösningarna som togs var inom kategorierna; Rädda liv, Rädda samhället och Rädda näringslivet. Det främsta kriteriet för lösningarna var att de måste vara realiserbara inom två månader, med tanke på de snabbt ökande negativa effekterna av pandemin.

Totalt tog deltagarna fram över 500 innovativa lösningar som på olika sätt kan hjälpa sjukvården, samhället och näringslivet genom och efter coronakrisen.

Arrangör av Hack the Crisis var DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) tillsammans med Hack for Sweden, OpenHack och Regeringen. Ett hackathon är en eventform där deltagarna under begränsad tid ska ta fram lösningar på specifika utmaningar. Fokus ligger på digitalt skapande och kreativitet.