GS1 Sweden först i världen med ny datamodell för artikelinformation

2016-05-30

Som första land i världen har GS1 Sweden lanserat GDSN Major Release 3 - en ny datamodell för artikelinformation som lägger grunden för framtidens handel.

Uppgraderingen innebär bland annat bättre hastighet, effektivitet och flexiblare informationsdelning. Nästan 40.000 företag och organisationer över hela världen kommer kunna förlita sig på att GDSN förmedlar pålitlig produktdata mellan dem och deras affärspartners på ett automatiserat och omedelbart sätt.

- Major Release gör det enklare för företagen att komma ut till konsumenter med rätt information om sina produkter. Vi har därmed lagt grunden till att möta framtida affärskrav för artikel- och produktinformation på ett snabbare och effektivare sätt, säger Bo Raattamaa, vd på GS1 Sweden.

GDSN Major Release 3 innehåller över 1 500 förbättringar avsedda att hjälpa företag leverera en oöverträffad kundupplevelse. Här ingår även mer omfattande informationsdelning och branschspecifik funktionalitet som ska underlätta för företag som vill möta nya marknadskrav.

Arbetet med uppgraderingen påbörjades redan 2008 och har skett i nära samarbete med användare, systemleverantörer, mottagare och systemägare. Först i världen med att sända "live" artikelinformation efter uppgraderingen, var svenska fisk- och skaldjursleverantören Leröy Sverige AB.

- Vi är mycket stolta över denna bedrift som skedde tack vare gott samarbete med GS1 Sweden, säger Ann-Christin Nilsson, Marknads- och säljkoordinator på Leröy Sverige AB.

Efter Sveriges framgångsrika lansering har uppgraderingen fortsatt för GS1 globalt. Förbättringarna i det nya systemet innebär ökad kundnytta för både etablerade och nya branscher som använder artikelinformation.