GS1 arbetar utan vinstintresse

2015-06-01

Vid sidan om idrottsrörelsen är GS1 en av de mest världsomspännande organisationerna. Att GS1 dessutom är en användarstyrd och så kallad not-for-profitorganisation – som arbetar utan vinstintresse – gör att man har en unik position i världen. 

"Allt eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten till nytta för våra användare. Vi drivs inte av att maximera vår vinst. Pengarna går till att standarderna bevaras, utvecklas och sprids", säger vd Bo Raattamaa.

– Ofta när jag pratar med våra användare så säger de att det är fantastiskt att man kan prata med GS1 medarbetare runt om i världen, vare sig det är i Sverige eller Japan, och alltid veta att man kan lita på att få likvärdig hjälp, säger Bo Raattamaa vd GS1.

Grundstommen i GS1:s strategi är att skapa en effektivitet och enkelhet för handel och underlätta handeln över gränserna. En viktig del av strategin är att organisationen har ett så kallad not-for-profit-mål.

– Det innebär att allt eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten till nytta för våra användare. Vi drivs inte av att maximera vår vinst. Pengarna går till att standarderna bevaras, utvecklas och sprids. Eftersom vi driver och utvecklar standarder så fungerar not-for-profit-mallen bra för oss. Det ger oss trovärdighet, till exempel så har vi alltid enhetliga avgifter för alla våra kunder och förhandlar aldrig om dem.

Användare påverkar

Not-for-profit-grunden innebär också en öppenhet gentemot kunder och användare. Utveckling och underhåll av GS1:s standarder, lösningar och tjänster sker tillsammans med användare i arbetsgrupper. Användargrupperna ger möjlighet att påverka standarder och processer men fungerar också som inspiration och ger en bredare förståelse mellan affärspartners.

– Allt arbete i våra användargrupper sker öppet och i Sverige är intresset stort för att delta i utvecklingen av GS1:s standarder. Vi arbetar med företag i olika branscher, från små till stora och samarbetet är avgörande för att vi kan skapa standarder som verkligen underlättar våra användares vardag.

Står inför utmaningar

Den stora utmaningen just nu – dit kraft och investeringar går – är att skapa spårbarhet genom GS1:s standarder för hela flödet, från råvara till slutkund, säger Bo Raattamaa.

– Intresset för att kunna följa varan från början till slut blir allt större. Konsumenter ställer allt högre krav på att få veta vad varan innehåller och att den är äkta, samtidigt som EU ställer krav på spårbarhet på allt från trävaror till livsmedel. Här kan våra standarder hjälpa till.

GS1 Sweden är en egen juridisk organisation, men organisationens arbetssätt bygger på samma fundament som för alla 111 systerorganisationer runt om i världen. Samtliga drivs som not-for-profit-organisationer och GS1:s standarder och lösningar är globala, öppna för alla och användarstyrda.

– Den ökade digitaliseringen och e-handeln är en annan utmaning. Handeln står idag inför allt större datamängder att hantera, vad som brukar kallas big data. Effektivaste sättet att hantera de här utmaningarna är genom ett gemensamt angreppssätt och en lösning – det som vi brukar kalla en standard. Och inom det området har vi flera spännande pågående projekt som jag är övertygad om kommer att förbättra e-handeln och förenkla hanteringen av data.  

Fakta:

GS1 är en global organisation som arbetar utan vinstintresse med att ta fram standarder. GS1:s standarder möjliggör att produkter, tjänster och platser i hela världen kan identifieras och spåras. standarderna är applicerbara överallt, exempelvis inom detaljhandel, dagligvaruhandel, sjukvård, bygg, transport och logistik. 

Globala GS1 styrs av ett "Management Board", där nyckelpersoner från multinationella företag, handelsföretag, leverantörer och GS1:s medlemsorganisationer finns representerade. Medlemmarna kommer från olika länder världen över och från olika branscher. GS1 Sweden följer GS1:s globala regelverk.