Kommande GDSN-release 3.1.7

2018-08-31

Den 3 november 2018 kommer GDSN-release 3.1.7 att genomföras. I samband med denna release kommer även de svenska specifikationerna att uppdateras. Se de uppdaterade dokumenten via länken:  Kommande specifikationer (Scrolla längst ner på sidan).

Fyra nya termer kommer läggas till för svensk implementering. Två termer för att kunna specificera egenskaper för förpackningsmaterial, främst tänkt till plaster samt två termer för att kunna uppfylla EU:s krav gällande spårbarhet av fiskeri- och vattenbruksprodukter.

Utöver detta kommer ett antal koder att läggas till, främst i kodlista T3777 Ackrediterad märkning. I kodlista T0148 Pant för returnerbar förpackning har samtliga av SRS:s produkter bytt kodnamn för att vara likställiga med vad de kallas hos SRS.

I Handledningen framgår det att ett stort antal termer har uppdaterade definitioner och/eller beskrivningar. Det handlar inte om förändrade definitioner utan om förtydligande eller förbättrade översättningar från engelska. Detta för att användaren bättre ska förstå vilken typ av information som ska anges för respektive term.

Det är även markerat i Handledningen vilka termer som får uppdaterade termnamn samt vilka som tas bort i samband med maj-release 2019.

Förslag på borttag av termer, nya termnamn samt förtydligande gällande definitioner och beskrivningar är ett resultat av den omfattande genomgången av termer i svensk implementering som gjordes under våren.

Den 20 september kommer uppdaterade kodlistor, exempelfiler samt översatta valideringsregler att publiceras.

För frågor kring release 3.1.7 kontakta Lena Grönlund eller Henrik Stubbans.

Hälsningar

GS1 Sweden