Harmonisering inom produktkategorin frukt och grönt stödjer kraven på spårbarhet och ursprung

2018-10-08

Arbetsgruppen Fruit and Vegetables in Europe arbetar sedan några år tillbaka med att harmonisera tillämpningen av GS1-standarder inom produktkategorin frukt och grönt. Gruppen leds av GS1 in Europe, som i sin tur bjudit in användare från olika företag. I september var GS1 Sweden värd för ett av arbetsgruppens möten.

Bild på en frukt och grönt avdelning i en ICA-butik

Arbetsgruppen har tagit fram rekommendationer för hur GS1:s standard bör tillämpas när det gäller EDI, partsinformation, artikelinformation och märkning. Syftet med arbetet är att på sikt skapa en harmonisering för att underlätta handeln inom Europa. Ett av företagen i gruppen är ICA Sverige, som representeras av Marcus Karlsson, Team leader Master data fruit and vegetables på ICA Gruppen.

– Frukt och grönt är ett komplext område med mycket variation och många olika ursprung, vilket gör det extra viktigt med en god informationsbas. Inom ICA har vi många leverantörer både i Sverige och utomlands, och när vi samlar in artikelinformation ser vi att vi har olika krav och förfrågningar om information. En ambition som vi har är att harmonisera hur vi arbetar, inte bara i Sverige utan även på ett större plan. Spårbarheten är en av de viktigaste nycklarna, men vi ser även att konsumentens krav på information ökar. Det finns även en stor fördel med validerad information exempelvis vid elektroniska utskick. Att bygga det här nätverket och utbyta erfarenheter och kunna ställa frågor, det är väldigt nyttigt, framhåller Marcus Karlsson.

Inkluderar konsumenternas intressen

En av frågorna som avhandlades på mötet var märkning av ursprungsland för mixade artiklar, där samma eller olika produkter kommer från olika länder, berättar Peter Jönsson, business manager FMCG (Fast-Moving Consumer Goods) på GS1 Sweden.

– En reflektion är att det finns samma problemställningar och utmaningar i de olika länderna. När det gäller ursprungsmärkning på europanivå räcker det att ange att innehållet i den mixade produkten kommer från ett EU-land eller icke EU-land, vilket är det lägsta kravet som EU-förordningen anger.

Inom svensk dagligvaruhandel finns det utöver det lägsta kravet en ambition att även inkludera konsumentens intresse av att få veta exakt var de olika produkterna kommer ifrån, inte bara att de kommer från ett EU-land eller icke EU-land. Finns denna ursprungsinformation bör den användas, konstaterar Peter Jönsson.

Intresse för en svensk användargrupp

Idag saknas en specifik användargrupp för frukt och grönt inom GS1 Sweden, och frågor som berör produktkategorin avhandlas därför inom den stora användargruppen för GS1 Artikelinformation. Det finns ett intresse från svenska användare att skapa en svensk arbetsgrupp som vid behov träffas för att diskutera frågor som berör frukt och grönt. En bra möjlighet för benchmarking och utbyte av erfarenheter.

Karolin Catela är standardexpert för spårbarhet på GS1 Sweden. Hon lyfter fram vikten av att utgå från företagens behov och bjuder in fler till att delta i arbetet.

– Harmonisering och spårbarhet är viktiga områden och förhoppningen är att frukt och grönt så småningom ska hanteras på samma sätt som andra produktkategorier när det gäller märkning, identifiering, artikelinformation och hur man delar informationen. Vi hoppas nu att fler aktörer vill ta del av arbetet och engagera sig lokalt i Sverige, eller gå med i arbetsgruppen på europanivå. Det tycker vi vore fint, hälsar Karolin Catela.

Representanter i gruppen Fruit and Vegetables in Europe

Den europeiska arbetsgruppen är balanserad med representanter från leverantörer och handeln, med lång erfarenhet av hantering av frukt och grönt, samt olika systemlösningar. Bland representanterna finns ICA Sverige, Metro Group, REWE Group Buying GmbH, Dole Europe, EDEKA Zentrale AG & Co. KG, FrugiCom, SanLucar Fruit S.L., GS1 Germany, GS1 Netherlands, GS1 Spain och GS1 Sweden.

Vill du vara med och påverka arbetet i den europeiska arbetsgruppen? Välkommen att anmäla ditt intresse till Karolin Catela eller Peter Jönsson, GS1 Sweden.

Läs mer om arbetsgruppens arbete och riktlinjer