Frukostseminarium den 7 mars: Säkra godstransporter genom spårbarhet

2017-01-27

Godstrafiken på våra vägar ökar och detta i kombination med ökad konkurrens, ökad andel internationell trafik och ökande godsvärden lockar till olika former av brott som drabbar chaufförer, varuägare, transportbolag och försäkringsbolag. I slutändan påverkas vi alla genom högre kostnader. Transparens och informationsdelning effektiviserar hantering av gods, minskar risker och ger kostnadsbesparingar.

TTF Forum för Logistik och Transportindustriförbundet arrangerar tillsammans med GS1 Sweden ett kostnadsfritt frukostseminarium där du får veta mer om hur spårbarhet kan vara ett svar på många aktuella branschutmaningar. 

Läs mer och anmäl dig på TTF Forum för Logistiks hemsida