FIATA i samarbete med GS1 för bättre transport- och logistiklösningar

2017-11-13

För att förbättra och effektivisera tjänsterna för sina medlemsföretag har FIATA skrivit under ett samförståndsavtal (MoU) med GS1. Det handlar främst om digitalisering av alla sina dokument genom att använda GS1-standarder för global unik identifiering.

Transport och logistikbranschen är grundstommen i all global handel och som sådan utgör branschen en vital del av den globala ekonomin där otaliga tillverkare, handlare, återförsäljare och tjänsteleverantörer vävs samman i ett komplext nätverk för att tjäna olika industrier runt om i världen.

För att hela processen med transport av varor från tillverkning till slutdestination ska flyta smidigt måste logistikleverantörerna kunna försäkra ett smidigt och säkert flöde av gods. Dessutom ökar konsumentkraven på snabbare, mer tillförlitliga, säkra och transparanta leveranser.  

Utvecklingen inom logistikbranschen har gått väldigt snabbt och för att möta kundernas krav på synlighet i realtid över hela transport- och logistikkedjan har FIATA valt att samarbeta ännu närmare med GS1 och tillsammans utveckla nya lösningar för att tillgodose sina medlemmar.

Det första steget kommer att vara att identifiera och migrera alla FIATAs dokument till en digital plattform där man kommer att använda GS1-standarder för global unik identifiering. För FIATAs medlemmar kommer detta att innebära att de kommer kunna erbjuda högkvalitativa intermodallösningar till gagn för alla parter inom supply chain.