Europeisk samordning av artikelinformation ger mervärde för GS1-användare

2019-08-19

Representanter från 23 GS1-organisationer i Europa bildar en arbetsgrupp som bland annat verkar för en harmonisering av masterdata (artikelinformation och produktbilder). Detta för att underlätta för GS1-användare som har verksamhet i flera europeiska länder. GS1 Sweden deltar i gruppen som träffades i Sverige i början på sommaren. Vi passade på att prata med gruppens projektledare, Tomáš Tlučhoř, från GS1 Czech Republic om arbetet.

Studiebesök i Validoo FotostudioArbetsgruppen på studiebesök i GS1 Swedens fotostudio.


Vad är syftet med arbetsgruppen?

– Huvudsyftet är att underlätta en samordnad implementering av GDSN på olika europeiska marknader där vi har fokus på dagligvaruhandeln. En stor del av arbetet är att skapa riktlinjer för att kunna nå det övergripande målet att öka införandet av GDSN och göra det mer effektivt för användarna. I slutändan handlar det om att ge GS1-användare i Europa ett mervärde.

Vilka frågor tar ni upp?
– Vanligast är frågor om EU-förordningar och direktiv som påverkar utbyte av masterdata i dagligvaruhandeln. Om GDSN ska användas för att följa EU-lagstiftning är det absolut nödvändigt att ha en samordnad implementering på alla EU-marknader. Men vi arbetar även med icke-juridiska frågor samt ger europaanpassad input i globala GDSN-frågor när det behövs.

Vilka är utmaningarna?
– Europa är en fantastisk blandning av länder med olika lagstiftning, kulturer och sätt att göra affärer. Även EU-lagstiftning införs på olika sätt vilket kan vara en utmaning när vi vill skapa en samordnad lösning i GDSN.

En annan utmaning är när en fråga kommer upp på agendan efter att vissa marknader redan har implementerat egna lösningar. Då behövs ofta ändring av befintlig implementering och det är aldrig okomplicerat. Jag tror dock att vi blir bättre på att samordna i förväg.

Har du ett exempel på ett problem som har lösts framgångsrikt tack vare gruppens arbete?
– Jag tror att gruppens största framgång är den europeiska GDSN-implementeringsriktlinjen för EU-förordning 1169/2011. Den livsmedelsförordningen hade en stor inverkan på GDSN i Europa. Livsmedelssektorn är definitivt en av de största användarna av GDSN och över 20 termer behövs för att följa förordningen. Det var ingen lätt uppgift och även om vi fortfarande har lite kvar att lösa, tycker jag att det var en stor prestation. Resultatet är att användare från livsmedelssektorn enkelt kan utbyta masterdata för livsmedelsprodukter enligt rådande regelverk, inte bara lokalt utan även över landsgränser.

Vad togs upp på mötet hos GS1 Sweden?
– Vi arbetade med att slutföra de europeiska riktlinjerna för produktbilder som snart är redo för publicering. Vi enades också om några förbättringar av de befintliga GDSN-implementeringsriktlinjerna för djurfoder som är anpassad till EU-förordningen som rör husdjursfoder. Två nya EU-förordningar om primäringrediens och barnmat diskuterades och viss vägledning kommer att skapas för dessa.

 

GDSN – Global Data Synchronisation Network är ett nätverk av datapooler som gör det möjligt för användare att i realtid dela och uppdatera masterdata baserat på GS1-standarder.