Eco2city först ut att använda GS1 Harmonised Parcel Label för en mer hållbar och effektiv last mile-leverans

2018-09-03

Eco2city är en icke-statlig holländsk organisation, som stödjer städer över hela Europa att uppnå effektiva mål och noll-nivå av leveransutsläpp. Som en del av dessa mål använder de GS1 Harmonised Parcel Label för att kunna dela data mellan olika aktörer i ett leveransflöde med unika identifierare på paketen.

Eco2city:s lösning stödjer framtida krav på informationsdelning mellan samtliga aktörer i en leveranskedja för att möjliggöra en hållbar och effektiv last mile-leverans. Det berör alla intressenter i kedjan såsom leverantörsledet, kunder, tillverkare, återförsäljare, transportörer, TA-leverantörer, uppsamlingsplatser, lagerställen, hubbar och returpunkter bland annat. 

Birgit Hendriks och Max Prudon, Eco2city, säger att “möjligheterna är enorma för framtidens last mile-leveranser då Harmonised Parcel Label har betydande förbättringspotentialer inom e-handeln. Det skulle hjälpa till att lösa de enorma paketflöden som stakas upp på uppsamlingsplatser genom att möjliggöra delningsbar data mellan aktörer och intressenter i dagens leveransflöden”.  Hittills har fyra hubbar kopplat sig mot deras system. Den Bosch, Maastricht, Nijmegen and Enschede och flera är inplanerade under 2018.

Eco2city:s initiativ och European Harmonised Parcel Label leder till en optimal lösning för varje transportsegment inom en kedja där deras set-up skapar en etikett för varje låda, pall eller rullcontainer. Informationen uppladdas, antingen manuellt eller med EDI, och sammankopplas med paketen eller containers när dessa sedan scannas vid ankomst. Sändningar delas därefter upp och fördelas på olika leveransrundor.

Läs hela artikeln på engelska här.