Digitala kvitton och återkallelser snart möjligt i Kivra

2019-04-08

Mobiltelefon med digitalt kvitto

Riktade produktåterkallelser direkt i konsumentens mobil blir snart ett nytt digitalt beteende. En ny lösning för digitala kvitton som Findity och Kivra tagit fram med GS1 Sweden möjliggör besked om återkallelser via konsumentens Kivra-app.

Digitala kvitton har det pratats om länge och fördelarna är många. Handlare får en ny kommunikationskanal när de kan lägga in erbjudanden som rabatter. För konsumenten innebär det att de alltid har kvittot tillgängligt. En tredje fördel är naturligtvis den positiva påverkan på miljön när antalet papperskvitton minskar.

En ny kommunikationskanal

Lägg till GS1 Digital Link och plötsligt kan kvittot anpassas till en specifik kund vilket ger ännu fler möjligheter till kommunikation – från producent och handlare till slutkund. Ytterligare information som till exempel serienummer kan då läggas in i QR-koden, vilket möjliggör koppling till spårbarhetsinformation, instruktioner, reklamfilmer och rabatterbjudanden. GS1 Digital Link är en global standard vilket innebär att information som läggs in om en produkt fungerar i hela världen.

Rikta återkallelser direkt till konsument

Eftersom det digitala kvittot innehåller spårbarhetsinformation går det att göra riktade återkallelser direkt till de konsumenter som berörs. När en vara blir återkallad får de en notifikation i Kivra-appen och de får besked om återkallelser betydligt snabbare än idag. För leverantörer kan information om spårbarhet innebära betydande kostnadsbesparingar när endast den berörda batchen eller serien behöver återkallas. För handlare innebär det en säkrare och effektivare hantering vid återkallelser och returer.


Digitala kvitton i Kivra beräknas lanseras i början av hösten 2019.  Det pågår även flera pilotprojekt med GS1 Digital Link både i Sverige och internationellt.

Vill du veta hur du kan komma igång med digitala kvitton och riktade återkallelser? Ladda ner White Paper