Coop hjälper sina leverantörer hitta butiker och terminaler med GLN och GS1 Directory

2018-02-05

Coop är just nu mitt uppe i en stor omställning som innebär att samtliga butiker får nya butiksnamn och butiksformat – Lilla Coop, Coop och Stora Coop. De löpande förändringarna har inneburit problem med att informera om det aktuella butiksnätet till leverantörer och andra intressenter, berättar Ralf Lind, verksamhetsstöd inom affärsområdet Inköp & Kategori på Coop Sverige AB.

Ralf Lind, verksamhetsstöd inom affärsområdet Inköp & Kategori på Coop Sverige AB.

– Fram till nu har vi skickat manuella adresslistor med uppgifter om terminaler och butiker till våra leverantörer. Det är svårt att via listor och kontaktytor få genomslag av den information som behöver förmedlas.

Efterfrågan av GLN (Global Location Number) och GPS-koordinater till terminaler och butiker ökar hela tiden och som sök- och kontrollfunktion ger nu GS1 Directory en klar upplysning om leveransstället är en butik eller terminal, och var det ligger geografiskt. På så sätt behöver leverantörerna inte ställa frågor till oss, utan kan själva hitta aktuell information via GS1 Nummerupplysning, fortsätter Ralf Lind.

Komplett kontaktinformation till 700 leveransställen

I stort sett hela Coops butiksnät och samtliga terminaler, runt 700 leveransställen, är nu publicerade i GS1 Directory och sökbara i GS1 Nummerupplysning. Information som publiceras och uppdateras i GS1 Directory blir direkt tillgänglig för alla i Nummerupplysningen.

– När butiker som Coop Forum eller Coop Nära byter butiksnamn finns det anledning för oss att uppdatera i GS1 Directory så att det framgår vilket butiksformat det är. Tanken och syftet med det är att ha komplett och uppdaterad kontaktinformation för alla våra leveransställen, berättar Ralf Lind.

GLN nyckeln i olika spårbarhetssystem

GS1 Directory kan bli en primär källa när det gäller grundläggande information om terminaler och butiker, även om annan specifik information kan behöva kommuniceras via andra kanaler, menar Ralf Lind.

– Användningen av GLN ökar hela tiden och är ofta nyckeln i olika spårbarhetssystem. När vi till exempel säljer OTC-läkemedel (receptfria) är GLN knutet till varje försäljningsställe. Även när vi inte har EDI, elektronisk kommunikation, med en leverantör så har de ändå GLN som nyckel i sina säljsystem. Och för aktörer som säljer marknadsinformation inom dagligvaruhandeln är GLN den bästa nyckeln. Det är en standard som många använder och jag uppfattar det som att användningen av den ökar, avslutar Ralf Lind.

 

Så här fungerar GS1 Directory

Så här skapar man GLN