Byggbranschen väljer GS1-artikelnummer, GTIN

2018-04-24

Sveriges största byggföretag i samverkan med ett par av samhällssektorns branschorganisationer gick nyligen ut med att de ställer krav på GTIN (Global Trade Item Number) för identifikation av byggprodukter. Det är ökande bransch- och samhällskrav på digitalisering, hållbarhet och spårbarhet som ligger bakom kravet, enligt byggbranschens samverkansgrupp.

Det har hittills saknats en gemensam, digital identifikation av byggprodukter och följden är att det går åt mycket tid och resurser för manuell sökning av information i olika databaser och system, förklarar Lennart Skog, Category Manager på NCC och initiativtagare till samverkansgruppen.

– Jag har haft kontakt med många kollegor i branschen och hört att det är ett återkommande problem, och mer eller mindre alla nämnde GTIN som en lämplig lösning. Vi bildade därför en samverkansgrupp som hade ett första möte i början av september förra året, då vi enades om problembilden och konstaterade att GTIN var den artikelidentifierare som var lämpligast att använda, säger Lennart Skog.

GTIN sparar tid och resurser

En gemensam användning av GTIN gör att användare snabbt kan identifiera och hämta information om produkter från sina egna och externa databaser.

En annan fördel är att GTIN-numret ger spårbarhet hela vägen. ” — Lennart Skog, NCC, Category Manager

– Det sparar oerhört mycket tid och resurser, och en annan fördel är att GTIN-numret följer artikeln hela tiden. Om en artikel ändras får den ett nytt GTIN-nummer, vilket ger spårbarhet hela vägen, tillägger Lennart.

I de flesta produktdatabaser inom byggbranschen finns redan ett datafält förberett för GTIN. Samverkansgruppens beslut är tvingande och förutsätter att GTIN-numret läggs till övrig information om en byggprodukt.

– Vi har strävat efter en samsyn och ett beslut om riktningen, nu kontaktar vi fler branschaktörer och branschföreningar för att utöka samverkansgruppen. Det är nu viktigt att vårt beslut efterföljs och att aktörer som till exempel Byggvarubedömningen, Svanen och Sunda Hus ser till att GTIN-numret blir obligatoriskt i sina databaser, manar Lennart Skog.

Säkerställer global spårbarhet

Anneli Kouthoofd, vd för Byggmaterialindustrierna som företräder tillverkande företag i Sverige, framhåller även hon att identifikation med GTIN är en stor fördel.

– Vi verkar för öppna, digitala strukturer och tror på det i framtiden. För att kunna nyttja den information som finns, på ett säkerhetsmässigt och varaktigt sätt, måste man ha en identifikationsbärare som håller ihop det digitala flödet. Efter många diskussioner i samverkansgruppen, och framförallt förankrat i tillverkarleden, har vi kommit fram till att GTIN är en lämplig identifikationsbärare. GTIN används både i Sverige och internationellt och ger oss möjligheten att verka över gränserna med rätt identitet och rätt information.

Anneli Kouthoofd lyfter fram att det finns massor av goda initiativ för digitalisering inom byggbranschen, men att det inte funnits en överenskommelse för hur de olika systemen ska kommunicera med varandra i det digitala flödet. Inte minst när det gäller hållbarhet.

För att få spårbarhet måste informationen vara robust och varaktig.” — Anneli Kouthoofd, vd för Byggmaterialindustrierna

– När man pratar om byggmaterial och hållbarhet är det lätt att prata om hållbarheten för byggmaterialet, det ska vara robust och varaktigt. Det gäller även informationen, den ska också vara robust och varaktig, det vill säga att den ska komma ifrån källan, finnas kvar över tid och ge spårbarhet. Hållbarheten är viktigt både för byggmaterialet rent konstruktionsmässigt men också vad gäller informationen och spårbarheten, summerar Anneli Kouthoofd.

Samverkansgruppen består idag av NCC, Peab, Skanska, JM, Veidekke, Byggmaterialindustrierna, Byggmaterialhandlarna och BIM Alliance.

 

Läs mer om beslutet här.

Läs mer om GTIN här.