Viktigt steg för bygghandeln - Vilma och GS1 Sweden etablerar permanent samverkan

2013-07-09

Bygghandeln har under hösten beslutat att tillsammans med GS1 Sweden skapa en kontinuerlig referensgrupp för det fortsatta arbetet kring artikelinformation baserad på internationell GS1-standard.

– Effektivare affärer inom byggsektorn gynnar inte bara branschen utan självklart även kunderna, framhåller Christer Green, projektledare för Branschrådet Vilma.

I tio år har Branschrådet Vilma arbetat med att införa en standard för artikelinformation inom bygghandeln som bygger på GS1-systemet. Vilma, som ägs och förvaltas av Sveriges Bygg- & Järnhandlareförbund, är ett regelverk som beskriver hur artikelinformationen ska se ut då den lämnas från leverantören. Idag finns också VilmaBas – som reglerar utveckling per produktområde.

192 leverantörer har certifierats och godkänts för att leverera sina produkter med den informationsstandard som Vilma kräver. Enligt Christer Green, som varit med på hela resan, ligger leverantörerna i dag i många fall före bygghandeln när det gäller insikten om betydelsen av att använda artikelinformation.

– Fler och fler ser nyttan av att använda Vilmas rekommendationer. En fördel är att vi fått upp diskussionen på ledningsnivå hos leverantörerna. I dag kommer leverantörerna själva och vill vara med.

Byggentreprenörerna ställer krav

Enligt Christer Green börjar nu även byggentreprenörerna ställa krav på kvalitetssäkrad artikelinformation på byggprodukter.

– Även riksentreprenörer, som NCC, börjar vakna upp bland annat ur ett spårbarhetsperspektiv. Och när det gäller spårbarhet finns alla komponenter och verktyg i GS1-systemet.

Christer Green räknar med vara i mål 2016 med det arbete som nu inleds för att fullt ut harmonisera Vilma med internationell GS1-standard, och att det då kommer att råda balans mellan leverantörer och bygghandelns användning av artikelinformation enligt GS1-systemet. Redan från den 1 januari 2013 ska en produkts samtliga förpackningar vara märkta med GTIN.

Byggvarubranschen använder för närvarande databasen Finfo, som validerar information samt lagrar och distribuerar den i ett standardiserat format till mottagaren. Finfo är fristående från leverantörernas och handelns egna affärssystem.

– Vi måste luta oss mot att alla använder en gemensam standard. Bara Byggtrygg har 18 olika affärssystem som vi ska förhålla oss till, berättar Tomas Eriksson, artikelansvarig inom Byggtrygg. Det är ett servicebolag för ett 90-tal enskilda byggfackhandlare och som även driver en av Sveriges största frivilliga bygghandelskedjor, XL-BYGG.

Tomas Eriksson menar att det var ett stort steg mot bättre effektivitet när Bygg- & Järnhandlareförbund i början av 2000-talet tog ett beslut om att ena sig om ett system för streckkodsmärkning och artikelinformation som bygger på GS1-systemet.

– Vi skickar ut cirka 10 000 uppdateringar varje dag som i sin tur ett hundratal handlare ska ta emot. Då måste det vara standardiserat. Bygghandeln har duktiga affärsmän som ska fokusera på att sälja, inte hur artikelinformation ska hanteras och läsas in.

Ordning och reda för kunderna

En av de byggfackhandlare som använder Vilma sedan två år är Nacka Trä & Bygg-Ole, där Malin Habegger som är inköpschef.

– En av de stora fördelarna med Vilma är att artikelinformationen är kvalitetssäkrad, att den är tillförlitlig. Våra kunder märker att det är ordning och reda och att de får det de beställer.

Malin Habegger är mycket nöjd med att Nacka Trä & Bygg-Ole gått från att ha varit efter när det gäller standardiserad artikelinformation till att ligga långt fram med byggbranschens mått mätt.

– En annan stor fördel är att vi får tillgång till bra produktbilder som våra säljare kan använda i kontakten med kunderna och i prislistor och infoblad. Jag hoppas att det ska bli mer information och schyssta bilder som vi kan använda i vår marknadsföring.

Både Tomas Eriksson och Christer Green pekar på vikten av kvalitetssäkrad artikelinformation när e-handeln växer sig allt större. Allt fler beställer byggvaror via nätet.

– Det fungerar inte om vi inte fullt ut använder kvalitetssäkrad artikelinformation, säger Christer Green.

– Om det finns några brister i kvaliteten kring artikelinformationen så visar det sig när det kommer till elektronisk handel, menar Tomas Eriksson.

Byggandet blir mer ”digitalt”

Utvecklingen går mot att krav på spårbarhet, och information om produkterna som används, kommer att vara lika självklara inom byggbranschen som inom livsmedelsindustrin. Christer Green ser en framtid där det finns en digital ”katalog” när en fastighet har byggts, och där varje byggprodukt som använts har ett ID-nummer. Katalogen kommer i sin tur att ligga till grund för fastighetsförvaltningen.

– Verktygen och systemen för att det ska fungera finns redan på plats, det är bara frågan om hur lång tid det tar innan vi är där, menar Christer Green.

– Med hjälp av den standardiserade informationen kommer det i fortsättningen vara enkelt att söka efter de egenskaper vi vill att en produkt ska ha. Ska ett fönster sättas in i en fastighet kan vi lista vilka egenskaper fönstret ska ha – sedan är det bara att leta efter vilka fönster på marknaden som bäst matchar dem, framhåller han.

Inom Vilma pågår även ett särskilt projekt för sågade trävaror. Projektet drivs av bland andra Bygg- & Järnhandlareförbund tillsammans med branschorganisationen Skogsindustrierna. Till detta är kopplat ett internationellt arbete inom GS1 för att få denna lösning att bli en internationell GS1-standard. Vi återkommer med mer information om projektet i kommande nyhetsbrev.