Vd med öga för trender

2011-03-16

The Future Value Chain är en intressant och värdefull studie som uppdateras regelbundet, säger Bo Raattamaa, VD GS1 Sweden. Den ger riktning för oss i GS1 om vilka områden vi behöver fokusera på i det långa perspektivet. Bo Raattamaa, VD GS1 Sweden.GS1 har också varit djupt engagerat i arbetet kring dessa rapporter.

Bo Raattamaa

– Trenderna visar tydligt på behovet av en global gemensam infrastruktur. Utan detta är det inte möjligt att erbjuda den synlighet, effektivitet och konsumentnytta som kommer att efterfrågas.

– Vår lösning på dessa utmaningar är tydlig och enkel: Vårt globala språk – vårt nummersystem – är en grundläggande komponent när man skapar system, strukturer och lösningar på dessa utmaningar.

– Vårt nummersystem kan identifiera allt från produkter till platser och kan kombineras med serienummer och utgångsdatum. Det är den naturliga plattformen för de olika aktörerna.

– Vad jag också ser är behovet av fler tjänster inom ramen för Validoo för att stödja företagen när de möter framtidens utmaningar, avslutar Bo Raattamaa.

Områden där GS1:s nummersystem spelar en betydelsefull roll i utvecklingen

  • Trafikverkets satsning på att märka alla järnvägsvagnar med en gemensam identitet och använda EPC/RFID för att ge realtidsinformation om transporter.
  • Fiskeriverkets arbete med att följa fisk från fångstzon till butik för att skapa synlighet.
  • Effektivare logistik bidrar till ett hållbart samhälle. Genom att använda våra standarder kan antalet körda mil reduceras och fler transporter fraktas gemensamt.
  • Spårbarhet kring läkemedel för att garantera äkthet.
  • Förmedla information till konsumeter om olika livsmedels innehåll.
  • eHälsa – ett växande område som bland annat innebär ökad användning av mobila lösningar i samband med sjukvård i hemmet.
  • Smarta städer där energiförbrukning reduceras och konsumtionen naturresurser kan följas och minskas.