Vad kan GS1 göra för din bransch?

2011-03-16

GS1:s standarder förknippas kanske allra mest med detaljhandeln. Men även finansbranschen och posten drar nytta av GS1:s system.

Laura Pollard, vice president client services, Fidelity (FMR Corp), USA

Laura Pollard

 – Vi har försökt införa gemensamma standarder för finansbranschen i mer än 25 år. Vi har gjort vissa framsteg men inte tagit oss till den nivå som vi behöver befinna oss på. Därför råder det förvirring, mycket beroende på felaktig referensdata. Cirka 30 procent av transaktionerna misslyckas just på grund av felaktig referensinformation.
– På lagstiftningsområdet genomförs reformer – lagstiftningen är snart på plats – och vi hoppas att den ska lösa en del viktiga frågor.

– GS1 bekantade sig med vårt arbete för ett år sedan och jag tror att GS1 har den saknande pusselbiten som vi sökt efter när vi försökt standardisera vår bransch.

Akilesh Mathur, Standards development Manager, Universal Postal Union

 

 

– Universal Postal Union har ett globalt kontrollsystem som är RFID-baserat och observerar det globala postsystemets prestanda. Systemet använder sig av GS1:s EPCIS-standard och var 2010 igång i cirka 30 länder.

– Vad skulle vi göra om taggar, avläsare och sensorer var otroligt billiga, dess datakapacitet tillräckliga för alla våra behov och läsavståndet till och med ännu bättre? Med tanke på hur tekniken och priserna utvecklas, verkar detta vara en sannolik möjlighet på längre sikt.

– Leverantörkedjan skulle kunna bli mer synlig genom mer data. Alla postkunder skulle kunna få en inblick i kedjan och ta reda på var en försändelse befinner sig med hjälp av mobiltelefonen.

– Posten skulle också kunna leda information till taggen. Om standarden fanns på plats skulle man även kunna föra dialog med tullen digitalt. Med en nätverks-RFID-läsare i hemmet eller på kontoret skulle du kunna spåra en försändelse  till den sista decimetern!