Utvecklingen av standarder drivs av GS1s kunder

2012-03-21

Utformning, utveckling och underhåll av GS1s standarder, lösningar och tjänster utgår helt och hållet från kundernas krav, behov och önskemål. Arbetet sker i arbetsgrupper som består av representanter för de stora marknadsaktörerna.

GS1 Swedens roll är att vara sammankallande, stödjande och administrerande.

En arbetsgrupp arbetar exempelvis med utveckling av e-handelsstandarden ESAP 20. I gruppen finns alla stora aktörer inom den svenska livsmedelsbranschen, till exempel ICA, Coop och Axfood på handelssidan, och Carlsberg, Coca-Cola och Scan på leverantörssidan.

– Vi har en överenskommelse om att alla ska införa ESAP 20 i den takt som var och en klarar av, säger Jan Oscarsson, EDI-ansvarig på bryggeriföretaget Carlsberg Sverige.

Carlsberg kom med i arbetsgruppen för sex år sedan. Standarden fanns redan då, men ingen använde den fullt ut.

– Arbetet i gruppen har varit intensivt under de här åren, fortsätter Jan Oscarsson. Alla som deltar på mötena är ganska upptagna i sina vardagliga jobb. Trots det brukar närvaron alltid vara hög.

– I bryggerisektorn har vi speciella rutiner, exempelvis när det gäller returer av tomglas och tomburkar. Det tar gruppen hänsyn till vid utformningen av standarden. Även andra företag i branschen har specialkrav. Det finns utrymme för alla att trivas i den här kommunikationsmiljön.

Handlarna och leverantörerna är normalt överens vid diskussionerna.

– Men visst råkar vi på nötter som måste knäckas. Det kan bli diskussioner mellan oss leverantörer också. Men vi brukar alltid enas.

– I stora drag kan man säga att standarden var färdig redan för ett par år sedan, men det kommer alltid nya krav på förbättringar.

– Nu känner vi att proppen har lossnat. Flera av de stora aktörerna har implementerat standarden under de senaste åren i samband med att de bytt affärssystem.

Carlsberg Sverige var en av de första som införde ESAP 20 fullt ut.

– Nu börjar även andra delar av koncernen anpassa sig till standarden, bland annat bolagen i Danmark och Norge, säger Jan Oscarsson.

Ett annat exempel är en arbetsgrupp som arbetar med att införa globala GS1-standarder för identifiering, märkning och spårbarhet inom hälso- och sjukvården. Totalt är antalet deltagare i gruppen cirka 25. Av dem är en handfull leverantörer, bland andra OneMed, Cook och Mölnlycke. De övriga är landsting och regioner.

Kristina Everbrink är produktchef på OneMed, en av de ledande leverantörerna av medicintekniska  förbrukningsmaterial inom sjukvårdssektorn.

– Arbetsgruppen har haft möten ungefär tolv gånger sedan vi kom med hösten 2010, säger hon. Vi växlar mellan fysiska möten och telefonkonferenser.

Bakgrunden till att arbetsgruppen bildades är att landstingen ville att spårbarheten på produkter inom sjukvårdssektorn skulle öka. Arbetsgruppen diskuterar bland annat hur streckkoder som EAN-13, GS1-128 och den tvådimensionella GS1 DataMatrix kan användas.

– De kan alla användas effektivt beroende på vilken typ av produkt det är fråga om. Det gäller att hitta den variant som bäst kan spara tid och pengar för landstingen, samtidigt som den är bäst för patientens säkerhet. Patientsäkerheten är grunden för det här arbetet.

– Vi har bland annat tagit fram ett visionsbrev där vi informerar om vad märkningen innebär, både för vårdenheterna som ska skaffa utrustningen och för leverantörerna som ska märka sina produkter.

– För oss som företag känns det oerhört privilegierat att som deltagare i arbetsgruppen få vara med i den här diskussionen, säger Kristina Everbrink.