Ulfs butik först ut med streckkoder

2013-05-28

– Vi fick bort en tråkig arbetsuppgift för personalen och vi fick större säkerhet och kontroll på vad vi sålde. Det säger Ulf Davidson, som ägde den Ica-butik som var först i Sverige med att systematiskt läsa av EAN-koden. Året var 1982 och butiken var ICA Supermarket Västerhallen i Enköping.

– Jag hade på 70-talet arbetat som tjänsteman på ICA Hakon i Västerås och varit med i arbetat med att ta fram tillämpningen av streckkoder, minns Ulf Davidson som tog över butiken i Enköping 1979.

– De visste på huvudkontoret att jag var intresserad av att testa nymodigheter så det var naturligt att de hörde av sig. Jag har alltid försökt att vara steget före.

Bara positiva minnen

Ulf Davidson har bara positiva minnen av införandet av EAN-koden.

– Personalen i butiken tyckte det var roligt, och de var lite stolta över att vi införde det. Och det var mest de äldre kunderna som var intresserade, de yngre brydde sig inte. Men vi satte upp en kassaapparat i butiken för att kunderna skulle få testa.

Den första tiden var prislapparna kvar, minns Ulf Davidson. Men så småningom kunde man upphöra med prismärkningen och övergå till att ha priserna på hyllkanten.

– På den tiden hade vi hög inflation och ständigt ny prismärkning, så visst var det bra att kunna sluta med det. Men vi rationaliserade inte bort någon personal. Den tid vi fick över gick till att ta bättre hand om kunderna, och personalen fick ett intressantare jobb.

Christina arbetade i kassan

En av de medarbetare som var med när streckkoderna infördes på Västerhallen i Enköping 1982 var Christina Fredriksson, som fortfarande arbetar kvar i kassan i samma butik.

- Till att börja med fick vi använda oss av läspenna som var ansluten med en sladd till kassan. Det var lite krångligt, det kunde bli stopp ibland i kön när den krånglade, men i övrigt upplevde jag det inte så märkvärdigt.

- Det var inga kunder som klagade, så småningom slapp vi prismärkningen och det blev inga neddragningar på personal, minns Christina Fredriksson som tycker det gick rätt smärtfritt när streckkoderna infördes.

Allt fler fördelar

De andra fördelarna med streckkoderna, bättre information om vad som såldes och effektivare hantering, har Ulf Davidson sett växa fram under sina år som Ica-handlare.