USAs ambassadör: ”Standarder förenklar handel över Atlanten”

2014-01-31

Nyligen besökte den Amerikanska ambassadören Mark Brzezinski GS1s huvudkontor i samband med Amerikanska Handelskammarens styrelsemöte. Ett av mötets hetaste ämnen var hur hinder i handeln mellan USA och EU kan reduceras med gränsöverskridande standarder.

Bo Raattamaa, CEO GS1 Sweden och Ambassadör Mark Brzezinski

Ambassadören var även intresserad av att besöka GS1 Concept Centre, för att tydligare kunna se möjligheterna och affärsnyttorna med att använda standarder för effektivare handel mellan EU och USA.

Han är entusiastisk inför möjligheterna med the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) och ser framsteg inom standarder som en bidragande faktor för att underlätta för den transatlantiska handeln.

– Genom att skapa världens största handelsområde kommer EU och USA genom TTIP bli världsledande i att fastställa standarder för varor och tjänster. Föreskrifter och standarder som vi har infört för att skydda konsumenternas hälsa och säkerhet samt miljön för våra medborgare kommer bli förebilder för förhandlingar mellan andra parter om att ytterligare utvidga frihandeln.

EU och USA är redan världsledande på varsitt håll inom det här området men har olika tillvägagångssätt menar ambassadören. Något som kan skapa ineffektivitet för de företag som handlar med båda marknaderna. Där kan GS1 spela en stor roll genom att föra de olika systemen samman så att båda parter på bästa sätt kan jobba mot en och samma standard. Något Ambassadören tror blir kritiskt för att kunna konkurrera i en global ekonomi.

– Att kombinera våra två marknader till en mer effektiv transatlantisk marknad med över 800 miljoner konsumenter kommer att öka möjligheterna för alla investerare och exportörer.

GS1 skulle bidra till en effektivisering av värdekedjan och att sänka kostnader inom alla branscher, kanske främst inom transport och lagerhållning. Det skulle inte bara gynna stora utan även mindre företag som vill slå sig in på nya marknader, avslutar Mark Brzezinski.

Läs mer om Concept Centre