Taggade hjortar från Nya Zeeland kunde spåras i Tyskland

2013-06-13

Med hjälp av RFID-taggar, som använder sig av GS1-systemets standarder, har hjortkött från Nya Zeeland spårats hela vägen från den enskilda hjorten till distributören i Tyskland. Försöket visar hur en global standard gör det möjligt att spåra produkter längs en distributionskedja med många mellanhänder.

Många länder skakades i vintras av den ena köttskandalen efter den andra. Företagen bad om ursäkt och skyllde på bedrägeri eller inkompetens. Kvalitet, äkthet och livsmedelssäkerhet är nu en växande angelägenhet runt om i världen, med stramare regleringar från myndigheter som följd. Går det att lita på att produkterna i butiken innehåller det som sägs på förpackningen?

I Nya Zeeland har man kommit ett steg på vägen med att spåra kött från ett enskilt djur till butiken. Där har man testat spårbarhet på hjortkött som exporteras till Tyskland, en lösning som kan bli praxis för allt kött som exporteras från Nya Zeeland. Lösningen är helt baserad på GS1-systemet, GS1 RFID och EPC-IS, standarder för identifiering, datalagring och delning av information som är den världsledande lösningen för spårning av produkter längs distributionskedjan.

Spårade en produkt genom hela leveranskedjan

För att kunna spåra produkter längs en distributionskedja med många mellanhänder, krävs en standard för identifiering, märkning och elektronisk informationsöverföring som används i hela världen. Det gör att alla parter kan förstå och bearbeta informationen, alla pratar samma språk.

I försöket med hjortarna från Nya Zeeland spårades en transport som bestod av 20 kartonger hjortkött hela vägen från en gård i Canterbury, Nya Zeeland till distributören i Hamburg, Tyskland. Märkningen utgjordes av RFID-taggar, som sattes på levande djur och på kartongerna med paketerat kött. Taggarna lästes av vid elva olika tillfällen längs hanteringen, bland annat på gården, vid styckningen, i hamnarna Lyttleton och Hamburg, och hos den tyska distributören. Varje kartong var dessutom försedd med temperaturmätare som automatiskt skickade över värden vid vissa tidpunkter under transporten. Därmed gick det att ha fullständig kontroll på att köttet transporterades under rätta temperaturförhållanden.

Alla händelser som loggades lagrades på ett gemensamt ställe, tillgänglig för alla som var inblandade att ta del av, när som helst. Försöket visade att det var möjligt att spåra en produkt genom hela leveranskedjan – att kunna spåra just det här köttet till en specifik gård och tillsammans med fullständig historik om vad som hänt däremellan.

Försöket fick statligt stöd i Nya Zeeland och kommer att följas upp med en rapport om vilka effekter den här tekniken kan få på exportindustrin, speciellt för kylda köttprodukter.

Samma krav på spårbarhet gäller många produkter

– Det finns en stor efterfrågan på bättre säkerhet när det gäller livsmedel, säger Karolin Harsanji, ansvarig för spårbarhet inom GS1 Sweden. Men samma behov vad gäller säkerhet finns även för andra produkter i allmänhet som trä, kosmetik, leksaker, hälso- och sjukvårdsprodukter.

– Testet visar att det redan finns lösningar som kan ge en mer säker och hållbar hantering av produkter längs hela distributionskedjan. Det krävs dock att fler tar samma initiativ och arbetar för att införa den här typen av lösningar för vi ska se några bestående effekter, säger Karolin Harsanji.

Fakta om RFID

RFID är en teknik som möjliggör avläsning av information via radiovågor. Precis som för streckkoder har GS1 en standard för hur och vad som lagras i RFID-taggen. Lösningen som användes i försöket uppfyller EUs krav på spårbarhet.