Sverige visar vägen

2011-01-19

– Om någon frågar mig vilka som är de stora samhällstrenderna är mitt svar ”åk till Sverige”.

Miguel Lopera

Miguel Lopera, President and Chief Executive Officer of GS1, är full av beröm inför såväl GS1 Sweden såväl som Sverige. Den europé som vill se in i framtiden gör bäst i att rikta blickarna hitåt, menar han.

GS1 har kontor i 110 olika länder, men Sverigekontoret utmärker sig och är ledande på många områden. Företaget GS1 strävar efter att bli allt mer kundorienterat och här har Sverigekontoret visat vägen.

– Våra kunder förväntar sig att vi verkligen ska hjälpa dem och då måste vi också kunna leda, säger Miguel Lopera. Jag kallar det affärsmässigt ledarskap. Och det ser jag i GS1 Sweden.

En annan av Sverigekontorets styrkor är det stora engagemanget för internationella marknader och frågor.

– Det som är bra med GS1 Sweden är att de anstränger sig – och lyckas – att erbjuda utmärkt service till sina lokala kunder, men de är även engagerade i GS1:s globala arbete. Det är ett av de kontor som ger mest stöd till globala kontoret. I slutändan gagnar det kunderna i Sverige.

Vidare är GS1 Sweden mycket framgångsrika när det gäller att utveckla nya tjänster och lösningar.

– GS1 Sweden har förmodligen kommit allra längst när det gäller transport och logistik, säger Miguel Lopera.