Sverige tar täten för RFID-standard på järnvägen

2013-06-03

I början av 2011 börjar godsvagnar märkta med RFID-taggar att rulla i ett fullskaleförsök mellan några av Volvos anläggningar i Sverige och Belgien. Därmed tas ett stort steg för att skapa en gemensam standard för att identifiera och spåra godsvagnar i hela Europa.

Det är Trafikverket, tidigare Banverket, som under många år testat RFID-lösningar. Det började med ett system med aktiva taggar, men en stor nackdel är att de måste drivas med batterier.

– Den lösning man landat i bygger på passiva RFID-taggar som aktiveras av radiosignalen från avläsaren. Det är en ny generation av taggar som kan läsas av även när tågen kör i höga hastigheter, berättar Gunnar Ivansson, konsult på Learningwell som varit med om att utveckla tekniken.

För att den lösning som Trafikverket testar ska utvecklas till en europeisk standard används GS1s globala standard för RFID/EPC. Även avläsaren är standardiserad med ett bestämt gränssnitt.

Lennart Andersson, som är ansvarig på projektet på Trafikverket Teknik, kan glädja sig åt ett mycket stort intresse från hela Europa.

– Trafikverket var med i GS1s monter på mässan Innotrans i Berlin i höstas och vi fick kontakt med ett 70-tal intresserade från en lång rad länder. Det testas många olika lösningar, men vi vill vara med och leda utvecklingen så det verkligen blir en europeisk standard som alla kan använda.

Även operatörerna i Sverige är mycket måna om att RFID-tekniken standardiseras så att den fungerar även utanför Sverige.

"Inte minst för godskunderna är det stora fördelar att de via en webbportal enkelt kan ta del av information om var vagnarna och godset befinner sig."

– 60 procent av vår volym är internationell, det vill säga den är på väg till eller från Europa. Sverige lever på att vi exporterar och transporterna är en viktig del av det, säger Mikael Nysten, kvalitetschef på Green Cargo.

Green Cargo har investerat egna pengar i försöket med Volvo Logistics transporter från Olofström.

– Att spåra godsvagnarna med RFID-taggar är en både enkel och billig lösning. Vi har testat att sätta GPS på vagnarna och det blir dyrt, säger Mikael Nysten som berättar att Gren Cargo har upp till 60 000 lastade godsvagnar att hantera varje månad.

– Inte minst för godskunderna är det stora fördelar att de via en webbportal enkelt kan ta del av information om var vagnarna och godset befinner sig.

Mikael Nysten framhåller att RFID-tekniken kommer att minska administrationen och pappershanteringen. Det gäller allt från fakturering till rapportering om vad som gjorts.

Även Trafikverket ser stora vinster genom minskad administration och bättre information till kunderna, och räknar dessutom med lägre kostnader för underhåll.

– Godsvagnarna sliter hårt på rälsen, inte minst om de har någon skada. I dag har vi svårt att få en överblick över vilka vagnar som har problem, men med RFID kan vi identifiera vagnarna och snabbt vidta åtgärder, berättar Lennart Andersson. Vi får också underlag till statistik som vi kan använda för förebyggande underhåll.

Märkningen av vagnarna utförs av operatörerna. Det är två RFID-taggar per vagn. Enligt Gunnar Ivansson pressas priset nu ned mot 30 kronor per tagg. Det är Trafikverket som sätter upp läsarna och erbjuder systemet – som det sedan är upp till operatörerna att utnyttja. De tester som nu genomförs kommer att ge besked om vilka tjänster som kommer att efterfrågas.

– Järnvägen har alltid varit bra på att hitta på egna lösningar i varje land.  Nu utvecklar vi en standard som är gemensam för alla länder och som dessutom kan användas av andra transportslag, säger Lennart Andersson avslutningsvis.

Fullt utbyggt ska det gå att följa en vagn genom hela Europa med hjälp av GS1s globala standard.