Spårbarhet prioriteras av GS1

2013-02-05

Spårbarhet är ett prioriterat område för GS1. Från årsskiftet har GS1 Sweden tillsatt en tjänst för att arbeta med utveckling och information om spårbarhet.

Mot bakgrund av bedrägeriet där hästkött sålts som nötkött har frågan om spårbarhet hamnat i fokus. EU, livsmedelsbranschen och myndigheter i många länder diskuterar hur informationen kring livsmedels ursprung kan förbättras.

– Det går aldrig att skydda sig helt mot kriminella gärningar och bedragare. Men med GS1-systemet, och tillsammans med andra kontroller, kan nivån på spårbarheten och säkerheten höjas avsevärt när det gäller såväl livsmedel som andra varor, framhåller Karolin Harsanji, som arbetar med spårbarhet på GS1 Sweden.

– GS1 arbetar såväl globalt som nationellt för att ta fram lösningar och möta de nya krav som sannolikt kommer att ställas.

Karolin Harsanji berättar att med utgångspunkt från GS1-systemets plattform går det att följa en produkt genom hela flödeskedjan; från råvara, tillverkning och fram till slutkund.

– Kraven på spårbarhet kommer inom många sektorer. Hälso-och sjukvården väljer att införa GS1-systemet, och där har man valt att ta kostnaden för att ha full spårbarhet på till exempel läkemedel och instrument, säger Karolin Harsanji. Där är det ett självklart krav att felaktiga produkter eller läkemedel kan spåras och tas ur hanteringen.

Produktåterkallelse förutsätter en fungerande spårbarhet och en effektiv process som gör det möjligt att snabbt ingripa om något går fel. GS1 arbetar tillsammans med kundföretagen för att utveckla effektiva lösningar som kopplar ihop befintligt flöde av information, mellan producent och köpare, med informationskraven om spårbarhet.